Tập huấn nghiệp vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu, hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Đại tá Hán Minh Thanh, Phó tư lệnh Quân đoàn 3 phát biểu tại hội nghị. 


Trong hai ngày, 146 học viên là cán bộ, QNCN thuộc các đơn vị của Quân khu 5, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15 được giảng viên của Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng bồi dưỡng 4 chuyên đề: Quản lý chi phí tổng mức đầu tư xây dựng, quản lý dự toán, lựa chọn nhà thầu và hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
 

Tập huấn nghiệp vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu, hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn. 


Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Hán Minh Thanh, Phó tư lệnh Quân đoàn 3 nhấn mạnh: “Lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng trong quản lý chi phí về tổng đầu tư xây dựng, quản lý dự toán, kỹ năng lập hồ sơ mời thầu và hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Bên cạnh đó, chuẩn hóa về kiến thức và các quy định chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ tham gia công tác quản lý dự án đầu tư trong quân đội”.