Đợt diễn tập sát với thực tế địa bàn, đối tượng tác chiến này, sư đoàn đã tổ chức cho bộ đội của ba Trung đoàn: 1, 2 và 3 thực binh chiến đấu tại trường bắn Núi Bà Đen, Tây Ninh và Trường bắn Quốc gia Khu vực 3 (Xuân Lộc, Đồng Nai). Với các hình thức chiến thuật đặt ra là tiến công địch và phòng ngự địch, các phân đội đã vận dụng linh hoạt nguyên tắc lý luận chiến thuật vào tổ chức, chỉ huy chiến đấu. Khẩu khí, hành động của người chỉ huy các cấp mạch lạc, quyết đoán, khoa học; tiến công, phòng thủ trong đánh địch đúng nguyên tắc, bài bản, khả thi thắng địch cao. Đặc biệt, sự hiệp đồng ăn ý, chặt chẽ giữa các tổ trong tiểu đội, giữa các chiến sĩ trong tổ, khả năng làm chủ vũ khí trang bị, yếu lĩnh, động tác của từng chiến sĩ được chỉ huy sư đoàn đánh giá cao. Qua kiểm tra, kết quả 94/94 tiểu đội đều đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.
 

Sư đoàn 9: 100% phân đội hành, trú quân bắn đạn thật đạt giỏi

Các phân đội Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 thực hành bắn đạn thật.


Đại tá Lê Văn Hướng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9 cho biết, để có kết quả 100% tiểu đội diễn tập đạt giỏi, đơn vị đã tổ chức huấn luyện đầy đủ theo quy định, kịp thời huấn luyện bổ sung, truyền thụ kinh nghiệm, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ.