Sau khi đi kiểm tra trực tiếp tại Sư đoàn 7 và Lữ đoàn 434, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân đoàn 4. Trong thời gian qua, Quân đoàn đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cấp trên đối với nhiệm vụ tuyển quân và huấn luyện năm 2019; thực hiện tốt việc gắn huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với 3 khâu đột phá về tổ chức biên chế, huấn luyện đào tạo và chấp hành nghiêm chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, các thiết chế văn hóa được duy trì nền nếp, hiệu quả; thực hiện đúng quy định về chế độ, định mức, bảo đảm tốt đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội. Các đơn vị trong Quân đoàn đã duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT ở các cấp; tích cực, chủ động làm tốt công tác nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn trong các nhiệm vụ của đơn vị; cán bộ chiến sĩ yên tâm, phấn khởi, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị của Quân đoàn đã tổ chức huấn luyện các đối tượng, trong đó có chiến sĩ mới, đúng kế hoạch, chấp hành nghiêm các chế độ trong huấn luyện, kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt yêu cầu trở lên, đảm bảo an toàn tuyệt đối...
 

Nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong tuyển quân và huấn luyện chiến sĩ mới
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra, động viên chiến sĩ mới tại thao trường Sư đoàn 7.


Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các thành viên đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được của Quân đoàn trong thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong tuyển quân và tháng đầu huấn luyện năm 2019, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Quân đoàn 4 chủ động dự báo, nắm tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xử lý các tình huống, không để bất ngờ; tiếp tục xây dựng nền nếp chính quy, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm an toàn; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn; làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới; đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, đặc biệt với các đơn vị Quân đội Hoàng gia Campuchia; tăng cường mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương...