Làm theo lời Bác, thêm nhiều việc tốt

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Liên chi đoàn Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 335) chăm sóc, làm đẹp cảnh quan môi trường.


Tìm hiểu được biết, sau khi có công văn, hướng dẫn về tuyên truyền, thực hiện "Lời Bác Hồ dạy", Đoàn cơ sở Trung đoàn 335 tổ chức quán triệt, giáo dục đến mọi cán bộ, ĐVTN về ý nghĩa, giá trị từng lời dạy của Bác. Qua đó, phát động các tập thể, cá nhân hiến kế, sáng tạo xây dựng các mô hình hay, cách làm tốt. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, việc tuyên truyền thực hiện “Lời Bác Hồ dạy” đã đi vào nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực với nhiều mô hình ý nghĩa, như: "Tiếng nói chính trị viên"; "Mỗi ngày một lời Bác dạy"; "Mỗi tuần kể một câu chuyện về Bác Hồ"... Bằng các mô hình, phương pháp cụ thể, như: Thông qua tuyền truyền lời Bác Hồ dạy trên chương trình truyền thanh nội bộ hằng ngày, bảng tin, pa nô, áp phích và kể chuyện về Bác trong giờ giải lao trên thao trường... đã tác động mạnh mẽ đến tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ và xuất hiện phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt”.

Từ phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt”, Trung úy QNCN, Y sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 5, đã chế tạo thành công “Dụng cụ phòng, chống say nắng, nóng cho bộ đội trên thao trường”. Nhằm giúp bộ đội có điều kiện rèn luyện thể lực, Đại úy Đào Ngọc Hoàng, Chính trị viên Đại đội 5 đã cho ra đời bãi tập thể lực cấp đại đội. Thượng úy Nguyễn Quang Thuật, Phó đại đội trưởng Đại đội 11, Tiểu đoàn 6 nghiên cứu ra sáng kiến "Mìn khói đa năng" góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật cho đơn vị. Còn cán bộ, ĐVTN Tiểu đoàn 4 tận dụng thời gian ngày nghỉ tham gia giúp bà con trên địa bàn đóng quân thu hoạch mùa, tu sửa, làm đẹp đường giao thông...
 

Thượng tá Trần Thanh Bình, Chính ủy Trung đoàn 335 cho biết: “Cùng với việc động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát huy sở trường của từng cán bộ, ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã xây dựng các mô hình phù hợp để bộ đội tham gia một cách tích cực, tự giác; đồng thời đổi mới tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm trong tuyên truyền, thực hiện “Lời Bác Hồ dạy” và "làm theo lời Bác".
 

Với những cách làm sáng tạo, phù hợp, mô hình "Mỗi ngày một lời Bác dạy", "Mỗi tuần kể một câu chuyện về Bác Hồ" đã mang lại hiệu quả thiết thực; huy động được mọi cán bộ, ĐVTN tham gia với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Quá trình thực hiện còn phát huy được nhân tố con người, củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân-dân, tạo động lực thúc đẩy cá nhân, tập thể không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.