Theo đó, năm 2018 và quý 1 năm 2019 các cơ quan tư pháp, pháp chế Quân khu 4 đã hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất được Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân nơi đóng quân, tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại vị phạm, tội phạm, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân khu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
 

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, pháp chế tại Quân khu 4

Thượng tướng Lê Chiêm kết luận buổi làm việc.


Sau khi nghe báo cáo của Bộ tư lệnh Quân khu 4, và trực tiếp kiểm tra tại các cơ quan tư pháp, pháp chế của quân khu, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương thành tích đạt được của Bộ tư lệnh Quân khu 4 về công tác tư pháp, pháp chế trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan chức năng của Quân khu 4 tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, quy định của pháp luật về cải cách tư pháp để triển khai các mặt công tác từ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đúng trình tự thủ tục luật định không để oan sai, sót, lọt tội phạm; sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp cho các cơ quan, đáp ứng với yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, tác phong công tác của cán bộ tư pháp, pháp chế đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ...