Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia ƯPSCTT&TKCN, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu khai mạc tập huấn. Tham gia tập huấn có 182 cán bộ Ban chỉ huy PCTT-TKCN các bộ, ngành, địa phương và các trung tâm TKCN chuyên trách trên toàn quốc.
 

Lớp tập huấn lần này nhằm quán triệt và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, các chỉ thị, hướng dẫn về lĩnh vực ƯPSCTT&TKCN; thống nhất các nội dung cơ bản, các kỹ thuật chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ ƯPSCTT&TKCN.
 

Tập huấn nghiệp vụ ngành cứu hộ, cứu nạn toàn quốc năm 2019

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh phát biểu khai mạc.


Để lớp tập huấn đạt được mục tiêu đề ra, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh yêu cầu Văn phòng Ủy ban quốc gia ƯPSCTT&TKCN chủ trì phối hợp với Bộ tư lệnh Quân khu 5 và TP Đà Nẵng làm tốt công tác chuẩn bị hội trường, thao trường, đội mẫu, tổ chức tập huấn chặt chẽ, chu đáo, an toàn về mọi mặt. Các đồng chí giảng viên chuẩn bị bài giảng, tài liệu hướng dẫn, nội dung thao diễn thiết thực và hiệu quả. Đối với các đồng chí cán bộ tham gia tập huấn cần nghiêm túc, tự giác trong học tập, tiếp thu tốt các nội dung tập huấn để vận dụng vào công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác ƯPSCTT&TKCN của bộ, ngành, địa phương mình trong thời gian tới.
 

Tập huấn nghiệp vụ ngành cứu hộ, cứu nạn toàn quốc năm 2019

Quang cảnh lớp tập huấn.


Theo chương trình, trong thời gian 3 ngày (từ 9 đến 11-4), lớp tập huấn được nghe giới thiệu, nghiên cứu một số nội dung cơ bản như: Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định về Phòng thủ dân sự và Hướng dẫn chi trả TKCN theo Thông tư 92/TT-BTC của Bộ Tài chính; lý luận chung về công tác ứng phó sự cố tràn dầu, công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai; những vấn đề chung về TKCN trên biển; hướng dẫn mẫu kế hoạch ứng phó các thảm họa sự cố tràn dầu, thảm họa cháy nổ, thảm họa phòng chống thiên tai; hướng dẫn sử dụng cổng thông tin điện tử của Ủy ban quốc gia ƯPSCTT&TKCN; quy trình, quy định  quản lý, sử dụng, bảo quản trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, lớp tập huận còn đi tham quan thực binh phòng chống cháy nổ và ứng phó sự cố tràn dầu tại Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5).