Là một trong những đơn vị chủ lực của quân đội, Quân đoàn 1 quản lý số lượng lớn vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) với chủng loại đa dạng, trong đó nhiều loại đã qua sử dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần nên tính đồng bộ không cao. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật tuy được đầu tư nâng cấp, nhưng ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu bảo quản, cất giữ lâu dài. Kinh phí, vật tư, phụ tùng, xăng dầu hạn hẹp. Giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật tăng cao. Mặt khác, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các đơn vị cơ sở còn hạn chế nhất định, nhất là trong khai thác, sử dụng VKTBKT mới, công nghệ cao. Đây chính là những yếu tố tác động, ảnh hưởng công tác kỹ thuật ở Quân đoàn 1.
 

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy CKT Quân đoàn 1 chủ động tham mưu kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật “vừa hồng, vừa chuyên”; chuẩn hóa về trình độ, tay nghề; chú trọng xây dựng cán bộ, thợ kỹ thuật giỏi, làm nòng cốt, mũi nhọn ở các chuyên ngành, đơn vị và thợ sửa chữa VKTBKT thế hệ mới. Tập trung huấn luyện nâng cao khả năng cơ động bảo đảm, xử lý tình huống của các phân đội kỹ thuật khi hành quân, tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.
 

Tích cực nghiên cứu, làm chủ các loại vũ khí, trang bị
Lãnh đạo Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 1 kiểm tra công tác kỹ thuật tại Lữ đoàn xe tăng 202. Ảnh: NGUYỄN LÂN


Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kỹ thuật, CKT quân đoàn chỉ đạo cơ quan kỹ thuật các cấp hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, đổi mới phương thức bảo đảm; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho các loại VKTB, phục vụ huấn luyện, SSCĐ. Kết quả, 100% VKTBKT của quân đoàn được phân loại, bảo dưỡng, sửa chữa và niêm cất theo đúng quy định, giữ vững hệ số kỹ thuật với tính đồng bộ cao. Các cấp, các ngành đã tích cực ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong sửa chữa, niêm cất, bảo quản; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định, bảo đảm chất lượng, độ tin cậy của VKTB sau sửa chữa; thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác kỹ thuật, bảo đảm cho Quân đoàn 1 luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.
 

CKT đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh xây dựng chính quy về công tác kỹ thuật; tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống kho, trạm, xưởng sửa chữa, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; tổ chức tiến hành công tác kỹ thuật thống nhất trong toàn quân đoàn; nghiên cứu, biên soạn, chuẩn hóa hệ thống văn bản, tài liệu, làm cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đoàn. Cục chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, tổ chức quy hoạch hệ thống trạm, xưởng kỹ thuật của toàn quân đoàn và các đơn vị theo hướng chính quy, thống nhất. Công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển, xử lý, quản lý, đánh giá tình trạng các loại VKTBKT ở các đơn vị được triển khai theo hướng “chính quy, thống nhất, an toàn”. Chất lượng công tác kỹ thuật, nhất là việc bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật từng bước đi vào chiều sâu vững chắc. Các đơn vị đủ quân, trực SSCĐ, trực phòng không luôn duy trì hệ số từ 0,95 đến 1,0. Đây chính là một trong những nhân tố bảo đảm cho Quân đoàn 1 luôn có khả năng cơ động cao, sức đột kích mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất...
 

Trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ CKT Quân đoàn 1 xác định quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng và duy trì nền nếp chính quy về kỹ thuật ở các cơ quan, phân đội. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác. Chủ động tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại, khai thác làm chủ các loại VKTBKT tiên tiến, có tư duy sâu, năng lực hành động giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.
 

Quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ, toàn ngành nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào thi đua của ngành kỹ thuật, trọng tâm là thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác sử dụng, không để mất mát, xuống cấp trước niên hạn VKTBKT, tạo nền tảng về kỹ thuật để toàn quân đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.