Quân khu 5: Công tác quản lý sử dụng doanh trại  và đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm an toàn
Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 5 kết luận hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện, những nội dung còn tồn tại trong công tác quản lý doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản thời gian qua; làm rõ nguyên nhân, biện pháp khắc phục và phương hướng tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đánh giá thực trạng, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có dự án (công trình) đang triển khai và các nhà thầu có liên quan (thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát) trong tổ chức quản lý, giám sát chất lượng, tiến độ xây dựng công trình; tình hình triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến mở mới năm 2020; triển khai rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2021-2025, bảo đảm thực hiện quản lý doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản trong Quân khu đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ và thanh quyết toán theo quy định.
 

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 5 cho biết, thời gian qua, các chủ đầu tư của Quân khu 5 đã chủ động rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư sát với tình hình thực tế của đơn vị, triển khai kịp thời các công trình đưa vào sử dụng, góp phần bảo đảm nơi ở, sinh hoạt và làm việc của cán bộ, chiến sĩ; từng bước xây dựng cơ sở doanh trại ngày càng khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp. Bộ CHQS các tỉnh, thành phố đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ nguồn ngân sách xây dựng doanh trại đơn vị. Một số chủ đầu tư đã phát huy tốt vai trò trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành. Các công trình hoàn thành bảo đảm chất lượng kỹ - mỹ thuật, an toàn tuyệt đối, đáp ứng công năng sử dụng, đạt được mục tiêu của dự án.