Hội nghị đánh giá, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 202 về phát động phong trào, nội dung đã cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSB Việt Nam. Các nội dung của Chỉ thị đã được cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng được nâng lên. Một số cấp ủy, chỉ huy đã thể hiện sự năng động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 202 bằng những hành động, việc làm hiệu quả. Toàn lực lượng đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình mới; các phong trào, mô hình được triển khai đã đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn; những điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” góp phần làm cho nội dung Chỉ thị lan tỏa sâu rộng trong lực lượng và có ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Tiêu biểu là: Mô hình công tác dân vận “CSB đồng hành cùng ngư dân”, “CSB đồng hành với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, mô hình “Ngày bảo quản, kiểm sửa tháng do thanh niên tự quản”, trong trào “Thanh niên CSB xung kích làm chủ biển, đảo của Tổ quốc”…

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển sơ kết thực hiện Chỉ thị 202
Trung tướng Hoàng Văn Đồng chủ trì hội nghị.


Với những thành tích tiêu biểu xuất sắc đã đạt được, Bộ tư lệnh CSB đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Quân công hạng Ba; 4 tập thể được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 tập thể được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 13 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 64 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 13 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia… Thông qua kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nội dung “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng lực lượng CSB vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đơn vị VMTD, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, xứng đáng là lực lượng vũ trang, lực lượng nòng cốt trong duy trì thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, vi phạm trên biển, góp phần cùng với các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.