Thái Bình triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2019

Quang cảnh hội nghị.


Với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, cuộc diễn tập KVPT tỉnh Thái Bình năm 2019 được diễn ra ở quy mô 2 cấp tỉnh và huyện với nhiều thành phần tham gia, gồm 3 giai đoạn, 7 vấn đề huấn luyện, 18 nội dung(bao gồm các hội nghị vận hành cơ chế và thực binh, thực hành). Tại hội nghị Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về diễn tập KVPT tỉnh năm 2019; Báo cáo khái quát ý định diễn tập KVPT tỉnh, một số kết quả đã triển khai và một số nội dung đề xuất trong quá trình thực hiện; các đơn vị quân sự, công an tỉnh báo cáo Dự thảo ý định diễn tập giải tán biểu tình, dẹp trừ bạo loạn, phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn.
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập yêu cầu các cơ quan, đơn vị, sở, ban ngành của tỉnh, huyện, thành phố tham gia diễn tập ngay sau hội nghị, cần tập trung quán triệt thực hiện tốt các nội dung đã đề ra; phân công lực lượng tham gia; xây dựng văn kiện diễn tập của từng ngành đảm bảo chặt chẽ, sát tình hình địa phương; lực lượng quân sự, công an, biên phòng tiếp tục tham mưu, chủ động tốt về thời gian, địa điểm, lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị... đảm bảo cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 được diễn ra đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.