Diện mạo mới, động lực mới

Trở lại tỉnh Cà Mau lần này, điều chúng tôi cảm nhận được là các công trình dân sinh như: Đường, trường, điện, trạm y tế… ở cấp xã được nâng cấp, xây mới kiên cố, hiện đại hơn. Sự đổi thay, đi lên đó tạo nên diện mạo mới, động lực mới nơi địa đầu Tổ quốc.
 

Đồng chí Trần Hồng Quân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phấn khởi nói với chúng tôi: “Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác QP, QSĐP, cũng như việc gắn phát triển KT-XH với củng cố QPAN, hằng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác QP, QSĐP. Điều mà chúng tôi tâm đắc nhất là cơ quan quân sự các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như trực tiếp tổ chức thực hiện hiệu quả công tác QP, QSĐP. Nhờ đó, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ QP, QSĐP ngày càng toàn diện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển KT-XH”.
 

Cán bộ khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh Cà Mau kiểm tra bắn đạn thật súng K54. 


Nhằm tạo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai công tác QP, QSĐP, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ở tỉnh Cà Mau luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN cho nhân dân trên địa bàn, với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú. Theo đó, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Cà Mau đã mở chuyên mục Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Cà Mau đăng tải trên sóng 84 kỳ, với gần 1.000 tin, bài về QPAN. Báo Cà Mau, Báo Ảnh đất Mũi đăng gần 3.000 tin, bài, ảnh về hoạt động QPAN địa phương. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN còn được lồng ghép thông qua các ngày lễ, Tết, các sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương. Theo đó, các tầng lớp nhân dân ngày càng hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác QP, QSĐP, từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

Đại tá Vương Văn Việt, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, cho biết: “Trên cơ sở quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của trên, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo công tác QP, QSĐP. Tỉnh cũng thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo và triển khai thực hiện các đề án như: Bảo đảm quốc phòng; KVPT; hoạt động quân báo-trinh sát; phòng không nhân dân và kiện toàn các hội đồng: Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QPAN; chỉ đạo các sở, ban, ngành bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện công tác QP, QSĐP phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị”.
 

Cơ quan quân sự các cấp tỉnh Cà Mau đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác giáo dục QPAN cho các đối tượng theo quy định, công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, dân quân, tự vệ, dự bị động viên và tổ chức các cuộc diễn tập KVPT, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn… bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối.
 

Xây dựng thế trận KVPT vững chắc

Để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH gắn với củng cố, tăng cường QPAN, tỉnh Cà Mau đã xây dựng và thực hiện quy hoạch tổng thể, bố trí quốc phòng, kết hợp với phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2016-2020; Đề án xây dựng KVPT giai đoạn 2015-2020; Đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030... Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung xây dựng thế trận quân sự trong KVPT của tỉnh giai đoạn 2015-2020 với diện tích 1.327ha, tổng kinh phí trên 130 tỷ đồng. Tìm hiểu chúng tôi được biết, những năm gần đây tỉnh Cà Mau đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, dự án phát triển KT-XH kết hợp với củng cố QPAN, nhất là việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như các công trình giao thông, thủy lợi, đô thị... Điều đáng ghi nhận là quá trình quy hoạch phát triển KT-XH, từng giai đoạn, tỉnh Cà Mau đều gắn với quy hoạch xây dựng thế trận KVPT. Các dự án phát triển KT-XH đều gắn với yêu cầu về QPAN, có tính lưỡng dụng, vừa phục vụ nhu cầu dân sinh thời bình, vừa đáp ứng yêu cầu thời chiến.