Theo đó, đoàn công tác đã khảo sát các nội dung về: Thu thập số liệu và điều kiện tự nhiên tuyến ven biển (địa hình, thời tiết, khí hậu, thủy văn,…); tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh chính trị; thực trạng số lượng, hệ thống công trình phòng thủ hiện có, xác định nhu cầu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp; dự kiến số lượng, chủng loại, vị trí xây dựng công trình mới; phương án tác chiến phòng thủ tuyến ven biển, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại huyện Cù Lao Dung. 


Việc khảo sát nắm tình hình, nhằm đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng công trình phòng thủ đã có; xác định số lượng, chủng loại, vị trí xây dựng công trình mới, làm cơ sở quy hoạch, xây dựng công trình phòng thủ tuyến ven biển của tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn 2017-2025.