Trong 2 ngày 11 và 12-11, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân điều động 100 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 355 đến thôn La Châu giúp nhân dân khơi thông hơn 1.000m kênh mương thủy lợi; dọn dép rác thải trên diện tích 3ha vườn rau và dựng lại gần 100 nhà vòm chuyên canh trồng rau sạch.

 

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 355 giúp dân xã Hòa Khương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước đó, Vùng 3 Hải quân đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ Kho K718 thuộc Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 354 giúp các trường học mầm non trên địa bàn hai xã Hòa Khương và Hòa Phong (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) dọn dẹp vệ sinh trường lớp.


Hiện nay, trước diễn biến của bão số 13, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã triển khai các phương án chống bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị. Tổ chức theo dõi sát diễn biến của cơn bão 24/24 giờ và tổ chức lực lượng, phương tiện để sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra.