Thực hành diễn tập phòng, chống lụt bão tại huyện Kế Sách.


Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 27 đến 29-11), các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản về: Luật phòng, chống thiên tai và quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành hành Luật phòng, chống thiên tai; giới thiệu tổ chức hệ thống tìm kiếm cứu nạn và phương tiện các loại cứu sinh; hệ thống văn kiện, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định mẫu năm 2014 của Bộ Tổng Tham mưu; Thông tư số 92 về Hướng dẫn thanh toán kinh phí từ nguồn kinh phí Nhà nước cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa; quy trình, nội dung, phương pháp của kiếp trực tại sở chỉ huy cứu hộ, cứu nạn các cấp; công tác cứu người, vớt kiện hàng trong điều kiện mưa lũ và thực hành nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy.
 

Thông qua đợt tập huấn, các học viên sẽ nắm chắc những nội dung cơ bản của công tác diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cấp xã, phường, thị trấn; phương pháp tìm kiếm và khắc phục hậu quả do thiên tai, thảm họa gây ra, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện theo đúng quy định.