Trung tướng Đỗ Căn phát biểu chỉ đạo hội nghị. 


Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 nêu rõ: Từ năm 2013 đến năm 2017, toàn quân khu đã tuyển chọn, cử 3.791 đảng viên nhập ngũ, đạt tỷ lệ 4,36%. Chất lượng đảng viên nhập ngũ bình quân các năm đều tăng. Đảng viên chính thức và kết nạp trên 6 tháng trước khi nhập ngũ là 3,82%, tăng 0,73% so với năm 2012; đảng viên chính thức là 871 đồng chí, chiếm 22, 96%, tăng 5,02%; đảng viên là con em cán bộ, đảng viên nhập ngũ chiến 31, 71%, tăng 6,31%...


Các địa phương đã tiếp nhận, mở sổ quản lý 5.164 đảng viên xuất ngũ; cơ bản đảng viên đều giữ vững tư cách, bản lĩnh chính trị; có 3.445 đồng chí được đào tạo, bồi dưỡng, bố trí công tác ở địa phương, đạt 68,03% so với tổng số đảng viên xuất ngũ, góp phần quan trọng tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, trong đó chi bộ có chi ủy đạt 79,82%, tăng 5,12%; 100% chỉ huy trưởng cấp xã là đảng viên, tham gia cấp ủy xã, chiếm tỷ lệ 95,51%...
 

 

Quang cảnh hội nghị. 

Các đại biểu đã tham luận nêu bật thuận lợi, khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất tháo gỡ những vướng mắc trong công tác tuyển chọn, cử đảng viên nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Đỗ Căn biểu dương những nỗ lực của Quân khu 7 trong công tác tuyển quân. Chất lượng thanh niên nhập ngũ là tiền đề nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của quân đội. Trong thời gian tới, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 7 cần tập trung nâng cao chất lượng tạo nguồn tuyển chọn, cử đảng viên nhập ngũ theo đúng chỉ tiêu đã xác định; tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và Nghị quyết của Đảng ủy quân khu để hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, cử đảng viên nhập ngũ; chú trọng công tác tạo nguồn, sử dụng đảng viên là quân nhân xuất ngũ về địa phương, tạo thuận lợi cho anh em ổn định đời sống; nâng cao trách nhiệm của cơ quan quân sự trong việc tham mưu với cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương theo dõi đảng viên nhập ngũ, xuất ngũ để xây dựng và điều chỉnh quy hoạch đào tạo, sử dụng hợp lý… tạo thuận lợi cho quân nhân, đảng viên xuất ngũ tiếp tục cống hiến xây dựng địa phương…