Tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 302 luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện các khâu đột phá. Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) và công nhân viên quốc phòng (CNVQP) trong toàn đơn vị, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng. Cán bộ, chiến sĩ, QNCN và CNVQP đã tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó góp phần bảo đảm cho đơn vị luôn ổn định về chính trị tư tưởng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
 

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 302 bàn phương án tác chiến trong diễn tập chỉ huy-cơ quan một bên hai cấp năm 2017. 

 

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn luôn coi trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực thực tiễn cho đội ngũ cấp ủy các cấp, trước hết là bí thư chi bộ. Thực hiện đột phá về chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy định sinh hoạt Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Thường xuyên gắn xây dựng tổ chức đảng TSVM với xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ. Năm 2017, kết quả phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức đảng, có 6/9 Đảng bộ cơ sở đạt TSVM; kết nạp gần 50 đảng viên mới, đạt hơn 104% kế hoạch đề ra.
 

Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện

Xác định nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị là huấn luyện và SSCĐ nên những năm qua, toàn sư đoàn tập trung đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao, xây dựng nền nếp chính quy. Để bộ đội huấn luyện sát thực tế, các cơ quan, đơn vị trong toàn sư đoàn đã quán triệt thực hiện đúng phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn với vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đêm, hành quân xa mang vác nặng, huấn luyện sát thực tế chiến đấu, sát với từng đối tượng. Quá trình huấn luyện kết hợp với rèn luyện thể lực, rèn luyện kỷ luật để nâng cao sức khỏe bộ đội. Hằng năm, sư đoàn hoàn thành 100% nội dung huấn luyện, kết quả các nội dung kiểm tra đều đạt 100% yêu cầu, có hơn 75% khá, giỏi...
 

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, các cơ quan, đơn vị trong toàn sư đoàn thực hiện nghiêm Điều lệnh Quản lý bộ đội, các quy định của quân đội, của Quân khu 7 và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước. Nhờ đó, công tác quản lý bộ đội, quản lý vũ khí trang bị bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy phạm. Sư đoàn tập trung xây dựng các cơ quan, đơn vị mẫu mực về nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật và môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp. Năm 2017, toàn sư đoàn không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn giao thông, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,1%.
 

Phát huy tính tự lực, tự cường, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”. Toàn sư đoàn triển khai thực hiện mô hình tăng gia sản xuất tập trung ở cả 3 cấp, có nhiều mô hình hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, như: Trồng cao su; trang trại chăn nuôi heo, gà; làm nước mắm, nhà máy nước tinh khiết; khu chế biến tập trung. Năm 2017, tổng thu toàn sư đoàn đạt gần 6,7 tỷ đồng (tăng 2,1% so với năm 2016). Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn luôn tích cực, chủ động và tham gia có hiệu quả công tác giúp nhân dân phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố… được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân và công tác ghi nhận, đánh giá cao.