Phóng viên (PV): Kết quả nổi bật nhất năm 2017 mà đơn vị đã đạt được là gì, thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Văn Hiền.

Đại tá Nguyễn Văn Hiền: Chúng tôi hết sức vui mừng khi kết thúc năm 2017, đơn vị đạt nhiều thành tích tốt. Nổi bật nhất là đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu-quản lý vùng trời (SSCĐ-QLVT) và tham gia quản lý bay. Theo đó, các đợt tăng cường SSCĐ bảo vệ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội; 100% phân đội làm nhiệm vụ trực ban đều đạt đơn vị trực ban chiến đấu khá. Kết quả đó là biểu hiện sinh động về chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ-QLVT của đơn vị trong năm 2017. Với những thành tích đó, sư đoàn đã được Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân chủng đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua.

PV: Thưa đồng chí, huấn luyện kíp chiến đấu các cấp có vai trò như thế nào đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị?   

Đại tá Nguyễn Văn Hiền: Kíp chiến đấu có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Từng kíp chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ là cả đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và ngược lại. Vì vậy, trong huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy sư đoàn đặc biệt coi trọng tổ chức huấn luyện kíp chiến đấu từ phân đội đến sở chỉ huy sư đoàn. Tham gia kíp chiến đấu có nhiều thành phần, nhiều bộ phận, vì vậy, phương châm chỉ đạo huấn luyện của cấp ủy, chỉ huy sư đoàn là: Cụ thể, thuần thục, linh hoạt, hiệp đồng chặt chẽ. Với phương châm đó, sư đoàn tổ chức huấn luyện theo nhiều phương pháp; kết hợp thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm; đồng thời yếu nội dung nào tổ chức huấn luyện nội dung đó. Để nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu, cấp ủy, chỉ huy sư đoàn xác định: Gắn kết quả huấn luyện kíp chiến đấu với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Với những chủ trương, giải pháp trên, năm 2017, 100% kíp chiến đấu của sư đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả đó được biểu hiện sinh động thông qua chất lượng tham gia hội thi, hội thao, diễn tập bắn đạn thật... 

PV: Đồng chí có thể minh chứng rõ nét hơn về điều này?

Đại tá Nguyễn Văn Hiền: Có rất nhiều ví dụ để minh chứng cho những kết quả mà đơn vị đã đạt được kể trên, như tham gia diễn tập theo kế hoạch của quân chủng; tham gia bảo vệ an toàn phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước... Đặc biệt, năm 2017, sư đoàn tổ chức cho Đại đội 5 và Đại đội 31 thuộc Trung đoàn 228 cơ động lực lượng tham gia diễn tập, bắn đạn thật đạt kết quả tốt, được Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân tặng cờ "Đơn vị bắn giỏi”...  Đại đội 5 và Đại đội 31 cũng là hai phân đội được lựa chọn tham gia thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của cấp trên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... 

PV: Huấn luyện, SSCĐ là nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhưng cũng không thể xem nhẹ việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật?

Kíp chiến đấu Đại đội 5 (Trung đoàn 228, Sư đoàn 365) thực hành bắn đạn thật.


Đại tá Nguyễn Văn Hiền: Đây là hai mặt của một vấn đề. Nếu chỉ huấn luyện tốt mà kỷ luật lỏng lẻo thì đơn vị cũng không đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Do vậy, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy các cấp ở sư đoàn luôn quan tâm đến cả hai lĩnh vực này. Trong từng nội dung huấn luyện cũng đồng thời kết hợp với rèn luyện; đồng thời rèn luyện phải gắn với nội dung huấn luyện. Để đạt được hiệu quả trong xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật, sư đoàn hết sức coi trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu. Đây không phải là vấn đề mới, nhưng để duy trì và thực hiện một cách hiệu quả, đòi hỏi từng cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì. Cán bộ các cấp phải thực sự là tấm gương mẫu mực để bộ đội noi theo, làm theo.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!