Trao đổi với chúng tôi về công tác công đoàn và phong trào công nhân của BTTM, Đại tá Chu Văn Đoàn, Phó chủ nhiệm Chính trị BTTM nhấn mạnh vai trò tổ chức công đoàn, đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng cơ quan, đơn vị. Hiện nay, các tổ chức công đoàn của BTTM thực hiện nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực trên địa bàn cả nước, nhiều ĐVCĐ đảm đư­ơng những vị trí, công việc quan trọng, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. 
 

Chúng tôi có dịp tìm hiểu công tác công đoàn và phong trào công nhân ở một số đơn vị thuộc BTTM, như: Công ty 207, Công ty 59, Công ty Dịch vụ đối ngoại (Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng), Viện Thiết kế (Bộ Quốc phòng), Công ty Trắc địa Bản đồ (Cục Bản đồ, BTTM), Xí nghiệp X55 (Cục Quân huấn, BTTM), một số nhà khách quân đội... Các đơn vị đã có nhiều hình thức quan tâm, chăm lo NLĐ. Cùng với nâng cao trình độ hiểu biết cho NLĐ thông qua công tác tuyên truyền giáo dục, BCH CĐCS các đơn vị, doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với chỉ huy đơn vị, giám đốc doanh nghiệp tổ chức tốt hội nghị NLĐ; hội nghị cán bộ, CNVC; ký kết thỏa ước lao động tập thể với cán bộ, ĐVCĐ, CNVC, LĐQP chặt chẽ, đúng quy định.
 

Người lao động Công ty Trắc địa bản đồ (Cục Bản đồ) hoàn thiện sản phẩm in ấn. Ảnh: QUANG CỬ.


Tại các doanh nghiệp đều có đại diện công đoàn tham gia, bàn phương án sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho NLĐ. Ví như ở Viện Thiết kế (Bộ Quốc phòng), BCH CĐCS tham gia cùng Ban giám đốc và các cơ quan liên quan xây dựng các quy chế, quy định về tiền l­ương, tiền th­ưởng, định mức lao động, khen thư­ởng, kỷ luật. Cán bộ công đoàn tham gia các hội đồng, các hội nghị của viện để bàn và bảo đảm những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ CNVC, LĐQP, bảo đảm việc làm, thu nhập cho NLĐ. Từ đó việc làm NLĐ trong đơn vị luôn giữ ổn định, thu nhập được bảo đảm ở mức khá cao. Năm 2017, BCH CĐCS Viện Thiết kế đã đề nghị Ban giám đốc trích 165 triệu đồng khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ và xây dựng các quỹ trợ cấp NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ CNVC, LĐQP đi đào tạo sau đại học. BCH CĐCS Công ty TNHH Một thành viên Trắc địa Bản đồ, Cục Bản đồ (gọi tắt là Công ty Trắc địa bản đồ) thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ thông qua việc cử đồng chí Chủ tịch CĐCS tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng tiền lương, đóng góp ý kiến vào quy chế tuyển dụng lao động. CĐCS phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng tham m­ưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy bảo đảm việc làm thường xuyên, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ.
 

Theo lãnh đạo Cục Chính trị BTTM, nhiều năm qua, đại diện của tổ chức công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp trong BTTM luôn tích cực tham gia và đóng góp nhiều ý kiến vào phương án sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Thu nhập bình quân của NLĐ năm sau cao hơn năm trước, hằng năm có hơn 65% CNVC, LĐQP được an dưỡng, nghỉ mát. 5 năm qua, các tổ chức công đoàn đã trợ cấp cho cán bộ, ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 130 triệu đồng; quyên góp tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt, thiên tai hơn 2 tỷ đồng.
 

Các phong trào thi đua trong CNVC, LĐQP được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp. Trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” các CĐCS của BTTM đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng trong sản xuất, kinh doanh, giá trị làm lợi cao. Tiêu biểu như đề tài: “Thiết kế mẫu doanh trại tiểu đoàn bộ binh, trung đoàn khung thường trực, doanh trại ban chỉ huy cấp huyện và đồn biên phòng trong toàn quân” của CĐCS Viện Thiết kế, có giá trị làm lợi hàng tỷ đồng; sáng kiến “Xây dựng công cụ hỗ trợ tự động hóa thành lập cơ sở dữ liệu đất quốc phòng từ phần mềm MicroStation sang phần mềm ArcGis” của CĐCS Công ty Trắc địa bản đồ được cấp ủy, chỉ huy đơn vị biểu dương, khen thưởng...
 

Trong công tác công đoàn và phong trào công nhân từ năm 2013 đến nay, các tổ chức công đoàn của BTTM có 56 lượt lập thể, 672 ĐVCĐ, NLĐ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị, BTTM khen thưởng; 126 ĐVCĐ được Bộ Quốc phòng, BTTM và chỉ huy đơn vị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Các tổ chức công đoàn góp phần xứng đáng xây dựng đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.