Trung tướng Phạm Hồng Hương làm việc tại Bộ Tham mưu Quân khu 5.


Sau khi kiểm tra thực tế trường bắn, thao trường huấn luyện và nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và công tác chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất năm 2018, đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trong thời gian qua.
 

Đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu kiểm tra tại Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5).


Thời gian tới, Trung tướng Phạm Hồng Hương yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng canh trực sẵn sàng chiến đấu nhất là trong dịp Tết Nguyên  đán Mậu Tuất 2018 chặt chẽ; duy trì nghiêm nền nếp chế độ canh trực; tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, vũ khí trang bị kỹ thuật, kho tàng, doanh trại đơn vị; chuẩn bị chu đáo cho bộ đội vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm; làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ đón nhận và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018…