Thông qua kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong cục tư tưởng ổn định, vui tươi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị trích từ quỹ tăng gia tặng mỗi người hưởng lương 1 túi quà Tết trị giá từ 1,5 triệu đến 3,5 triệu đồng, chiến sĩ 500.000 đồng đến 700.000 đồng.
 

Đại tá Trần Hoài Sơn, Phó cục trưởng Cục Tác chiến Điện tử trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Trạm ACOS số 2, Trung tâm 95.

 
Ngoài tiêu chuẩn của trên bảo đảm, các đơn vị sẽ đưa vào bữa ăn của bộ đội trong những ngày Tết từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng/người/ngày. Các đơn vị củng cố làm mới 62 bảng biểu, pa nô, áp phích, 39 vườn hoa cây cảnh, trang trí 36 phòng đón giao thừa cấp tiểu đoàn, cụm; củng cố 15 phòng Hồ Chí Minh...
 

Dịp này lãnh đạo, chỉ huy Cục Tác chiến Điện tử tặng quà Tết các đơn vị trực thuộc và các trạm lẻ nhiều phần quà trị giá hơn 125 triệu đồng.