Dự buổi làm việc có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Trung tướng Phạm Hồng Hương; Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, cùng đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.
 

Tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường quân đội năm 2018.
 

Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo tại các học viện, nhà trường quân đội
Quang cảnh buổi làm việc.


Theo đó, năm 2017, hệ thống nhà trường quân đội đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra; chú trọng điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình đào tạo theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, tập trung vào năng lực đảm nhiệm thực hiện chức trách ban đầu của học viên khi tốt nghiệp ra trường; công tác dạy học ngoại ngữ, huấn luyện thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và diễn tập chiến thuật không ngừng được đổi mới; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định, phúc tra chất lượng giáo dục, đào tạo được đẩy mạnh; cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo được đầu tư nâng cấp, các nhà trường đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng trong dạy học; công tác hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo được tăng cường, mở rộng, hiệu quả ngày càng cao; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được kiện toàn, năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn được nâng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
 

Năm 2018, công tác nhà trường xác định tập trung đổi mới quy trình, nội dung, chương trình đào tạo; tăng cường tổng kết thực tiễn, truyền thụ kinh nghiệm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu của các đơn vị cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học viên các học viện, nhà trường; nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới.
 

Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Phan Văn Giang đã biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên Cục Nhà trường thời gian qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Cục Nhà trường tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 89/CT-BQP ngày 9-11-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về một số nhiệm vụ cấp bách nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống nhà trường quân đội; thực hiện Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội đến năm 2021 và những năm tiếp theo; tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án “Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”, Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025”, Đề án “Đổi mới công tác đào tạo công nghệ thông tin trong các học viện, trường quân đội giai đoạn 1”… Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phúc tra, kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo các học viện, trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.