Quân chủng PK-KQ tổ chức hội nghị tập huấn công tác tham mưu kỹ thuật năm 2018
Quang cảnh hội nghị.


Trong thời gian 3 ngày (từ 19-3 đến 21-3), 71 cán bộ quản lý, chuyên trách từ các đơn vị thuộc Quân chủng PK-KQ tham dự hội nghị sẽ được nghe giới thiệu các nội dung trong công tác tham mưu kỹ thuật: Thông tư tiêu chuẩn bậc thợ kỹ thuật, quy định công tác kỹ thuật hàng không, quy định xây dựng chính quy khu kỹ thuật, thống nhất hệ thống sổ sách ngành kỹ thuật, một số thông tư về an toàn, bảo hộ lao động, công tác báo cáo, quy định tại sở chỉ huy… Cùng với hoạt động tập huấn, các đại biểu còn tham quan, tìm hiểu kinh nghiệm về công tác tham mưu kỹ thuật một số đơn vị thuộc Sư đoàn Phòng không 367. Thông qua đợt tập huấn, Quân chủng PK-KQ hướng đến mục đích quán triệt, trang bị những nội dung được quy định mới, nội dụng được điều chỉnh trong công tác kỹ thuật, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác tham mưu kỹ thuật cho các đơn vị thuộc quân chủng, chủ động, hợp đồng giữa các đơn vị, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.