Xuất phát từ yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong thời kỳ mới, công tác huấn luyện, SSCĐ luôn được Trung đoàn 82 coi trọng. Năm 2017, đơn vị tập trung đột phá vào những nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, được Bộ tư lệnh Quân khu 2 đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua. Bước vào năm 2018, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, trong đó chú trọng tổ chức tập huấn cán bộ các cấp và chuẩn bị đầy đủ các loại vật chất, mô hình đồ dùng huấn luyện, kết hợp với xây dựng, củng cố, tu sửa hệ thống bãi tập bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện.
 

Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 82 triển khai huấn luyện.


Hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện ở các cấp được xây dựng đầy đủ, chặt chẽ, đúng điều lệ, phê duyệt đúng phân cấp; sắp xếp nội dung, thời gian, địa điểm huấn luyện khoa học. Cụ thể, đơn vị tiến hành củng cố, tu sửa, làm mới, bổ sung hơn 2.300 bia, bảng, gần 1.700 mô hình các loại, đáp ứng nhu cầu huấn luyện; triển khai tu sửa, củng cố được 12 thao trường huấn luyện chiến thuật từ từng người đến cấp đại đội, 7 thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, gần 30 sân tập, bãi tập, bãi vật cản và hồ bơi. Quá trình thực hành huấn luyện, trung đoàn đã chỉ đạo các phân đội nghiên cứu, sắp xếp nội dung, thời gian, địa điểm hợp lý, tích cực thực hiện xoay vòng, đổi tập. Nhờ vậy, kết quả huấn luyện hai tháng đầu năm 2018 có 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó hơn 86,5% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
 

Bên cạnh đó, trung đoàn tiếp tục tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; thực hiện tốt khâu đột phá về “xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật”; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, thường xuyên giáo dục, quán triệt để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc và chấp hành nghiêm các quyết định, quy định, hướng dẫn của trên về xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Chú trọng rèn lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi theo điều lệnh..., không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường, không có vụ việc mất an toàn.
 

Theo Trung tá Nguyễn Văn Đông, quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, đơn vị bám sát mệnh lệnh và hướng dẫn của trên, chỉ đạo thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện theo từng tuần, tháng; tổ chức học bù, học vét bảo đảm 100% quân số được huấn luyện. Cán bộ các cấp tăng cường bám nắm, kiểm tra huấn luyện, kịp thời rút kinh nghiệm những nội dung còn hạn chế. Các nền nếp, chế độ trong huấn luyện được duy trì nghiêm. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nỗ lực nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, tổ chức duy trì chặt chẽ kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng, trong đó tập trung vào huấn luyện bắn đạn thật, ném lựu đạn thật cho các chiến sĩ mới bảo đảm đạt kết quả cao và an toàn. Đối tượng chiến sĩ năm thứ hai cũng được tập trung huấn luyện, thực hành bắn các loại súng, hỏa lực bộ binh và đội ngũ chiến thuật, thực hành diễn tập chiến thuật cấp trung đội... Tuy nhiệm vụ huấn luyện khá nặng nề nhưng thời gian qua đơn vị vẫn tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ khác như xây dựng nông thôn mới, tham gia giúp dân phòng, chống thiên tai... góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ trong lòng đồng bào các dân tộc Tây Bắc.