Đoàn đã báo công dâng Bác những thành tích, kết quả đã đạt được qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và toàn Quân chủng PK-KQ.
 

 
Gần 200 điển hình tiên tiến Quân chủng PK-KQ tham gia Lễ báo công dâng Bác.


Phát biểu tại lễ báo công, Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo, Bí thư Đảng ủy Cục chính trị, Phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng PK-KQ khẳng định: Trong suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như những năm tháng hòa bình, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ luôn vâng theo lời dạy của Bác kính yêu, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; luôn đoàn kết, gắn bó vượt qua mọi thử thách, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.
 

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân chủng PK-KQ bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thiết thực bảo đảm cho Quân chủng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, được biểu hiện sinh động trong mọi hoạt động của Quân chủng. Toàn quân thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực ban, bảo vệ vững chắc vùng trời và các mục tiêu trọng yếu được giao; hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm chắc, xử lý tốt các tình huống trên không, trên biển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn trọng điểm. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao, bắn ném bom của lực lượng Không quân, bắn đạn thật của lực lượng Phòng không... Tăng cường tổ chức bay huấn luyện, chuyển loại, bay đề cao SU-30MK2, bay hiệp đồng quân-binh chủng...
 

Thực hiện nghi lễ chào cờ trước cửa Lăng Chủ tịch.
 
 
Thiếu tướng Ngô Doãn Tạo báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương trong toàn Quân chủng PK-KQ.


Hai năm qua, công tác kỹ thuật, hậu cần, tài chính; sản xuất, kinh tế, kinh doanh của Quân chủng thực hiện có hiệu quả và đúng pháp luật. Thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Nhiều giải pháp, hành động đồng bộ được thực hiện gắn liền với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, xây dựng Đảng bộ Quân chủng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tình hình chính trị tư tưởng toàn Quân chủng ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
 

Thiếu tướng Nguyễn Quang Tuyến, Phó tư lệnh Quân chủng trao bằng khen tới các điển hình tiên tiến.


Với những kết quả đó, hai năm qua, toàn Quân chủng đã có hơn 500 lượt tập thể, hơn 10.000 cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng và trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 

 


Trước Lăng Chủ tịch, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng Quân đội và trách nhiệm của Bộ đội PK-KQ, tập thể cán bộ, chiến sĩ Quân chủng hứa phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; góp phần tô thắm truyền thống Bộ đội PK-KQ và QĐND Việt Nam anh hùng, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.