Đây là toàn bộ số tiền do bộ đội tiết kiệm từ phụ cấp và gửi vào ngân hàng. Dự và chỉ đạo có Đại tá Lê Văn Quyên, Lữ đoàn trưởng, Đại tá Bùi Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn công binh 7.
 

Đại diện chỉ huy Lữ đoàn công binh 7 trao sổ tiết kiệm cho chiến sĩ đơn vị.


Thực hiện phong trào “Tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp”, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn công binh 7 (Quân đoàn 3) đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý bộ đội; động viên, thuyết phục bộ đội tự nguyện tiết kiệm phụ cấp gửi tiết kiệm để giúp đỡ gia đình những lúc khó khăn và làm cơ sở để sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về học tập các ngành nghề xây dựng cuộc sống. Bên cạnh đó, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm giúp đỡ giáo dục, thuyết phục để từng chiến sĩ có kế hoạch chi tiêu hợp lý, đồng thời phát động phong trào “Đơn vị không có người hút thuốc lá, cấm uống rượu, bia” để tiết kiệm phụ cấp, khi bộ đội ra ngoài doanh trại đều có người quản lý, chỉ huy. Hằng tháng, cán bộ trung đội, đại đội có trách nhiệm tổng hợp số tiền tiết kiệm của chiến sĩ, rồi phối hợp với cán bộ ngân hàng để gửi. Đến nay, có nhiều chiến sĩ đã tiết kiệm được 70-80% phụ cấp gửi tiết kiệm, có đồng chí đã gửi được hơn 22 triệu đồng.
 

Cùng với đó, Lữ đoàn công binh 7 cũng đã chỉ đạo bộ phận hậu cần làm tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày; duy trì nghiêm chế độ tài chính công khai, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó giúp chiến sĩ cởi mở bày tỏ tâm tư, tình cảm với cán bộ đơn vị, tư vấn và giải quyết tốt những vướng mắc khó khăn trong quan hệ gia đình, bạn bè, tiết kiệm và tự nguyện tham gia gửi tiền tiết kiệm “Vì ngày mai lập  nghiệp”.