Các đại biểu tham dự lễ khai mạc lớp tập huấn chụp ảnh chung.


Phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, trong những năm qua, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng biên soạn một số chuyên đề về phương pháp nghiên cứu lịch sử, các chuyên ngành lịch sử quân sự, đúc kết kinh nghiệm nghiên cứu làm tài liệu giáo dục, huấn luyện, tổ chức tập huấn cho cán bộ nghiên cứu lịch sử quân sự của Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng cử chuyên gia giúp Cục Khoa học – Lịch sử Quân sự - Bộ Quốc phòng Lào, triển khai nghiên cứu lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh và thu được những kết quả quan trọng. Các đồng chí cán bộ được tập huấn ở Việt Nam sau khi về nước đã vận dụng và phát huy tốt những kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu của QĐND Việt Nam vào thực tiễn của đơn vị mình.
 

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, lớp tập huấn kéo dài một tháng lần này nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao một số kiến thức cơ bản, phương pháp và kinh nghiệm nghiên cứu lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh, công tác quản  lý khoa học lịch sử quân sự cho các cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và nghiên cứu lịch sử quân sự của QĐND Lào. Đây là những nội dung cơ bản, làm cơ sở để đoàn cán bộ QĐND Lào sau khi về nước có thể vận dụng vào thực hiện công tác nghiên cứu khoa học chuyên ngành lịch sử quân sự ở cơ quan, đơn vị, địa phương công tác.