Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7; Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, cùng đại biểu lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
 

Các đại biểu tham quan hầm vật chất tổng hợp tại căn cứ hậu cần tỉnh Bình Dương.


Báo cáo tổng kết công tác hậu cần thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị cho thấy: 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương đã quán triệt, triển khai xây dựng KVPT đạt được kết quả quan trọng, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn được củng cố, tăng cường; nhận thức của toàn dân, toàn quân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QPAN) về xây dựng, hoạt động KVPT được nâng cao, tạo sự đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang KVPT được nâng lên... góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong kết quả chung đó, công tác hậu cần xây dựng và hoạt động KVPT đã có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng.
 

Theo đó, thực hiện công tác hậu cần trong KVPT, Tổng cục Hậu cần (TCHC) và ngành hậu cần quân đội đã tập trung nghiên cứu, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai đồng bộ các mặt công tác hậu cần, giúp cấp ủy, người chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ ở các cấp, xây dựng tiềm lực hậu cần trong KVPT các tỉnh, thành phố ngày càng vững chắc; phối hợp chặt chẽ với sở, ngành tương ứng với hậu cần ở Trung ương và các địa phương đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực chuyên ngành.
 

Thượng tướng Trần Đơn trò chuyện với các đại biểu thăm quan Khu di tích Trung ương Cục Miền Nam.


Công tác xây dựng tiềm lực hậu cần quân sự KVPT được quan tâm thiết thực. Công tác huấn luyện hậu cần cho các đối tượng luôn được chú trọng, bảo đảm cho các đơn vị, các lực lượng vận hành, triển khai hiệu quả trong mọi tình huống. TCHC đã tham mưu với Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn cho các sở, ban, ngành địa phương nội dung hậu cần trong xây dựng, hoạt động KVPT. Công tác xây dựng thế trận hậu cần quân sự và bảo đảm hậu cần cho lực lượng vũ trang KVPT được quan tâm. Các công trình, dự án, tổ chức TGSX tập trung ở các căn cứ hậu cần - kỹ thuật KVPT cấp tỉnh, huyện được triển khai xây dựng, huy động được nhiều nguồn lực của các địa phương. Toàn quân tích cực tham gia xây dựng và phát triển KT-XH, củng cố QP-AN trên các địa bàn chiến lược, tăng lượng tích lũy, dự trữ phương tiện, vật chất tại chỗ, sẵn sàng huy động, bảo đảm mọi mặt hậu cần khi có tình huống chiến tranh. Công tác tổ chức lực lượng hậu cần được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp. Thành phần hậu cần trong KVPT được kiện toàn có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trong thời bình và sẵn sàng trong thời chiến, đặc biệt trong công tác phòng chống thiên tai, thảm họa…
 

Thượng tướng Trần Đơn và lãnh đạo TCHC thăm hầm quân y tại căn cứ hậu cần tỉnh Bình Dương.


Phát biểu tại hội nghị Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, trong đó hậu cần KVPT giữ vai trò quan trọng, bảo đảm huy động mọi nguồn lực của xã hội để xây dựng KVPT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp củng cố nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 

Thượng tướng Trần Đơn đề nghị các ý kiến phát biểu cần tập trung phân tích, nêu bật những thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng tiềm lực hậu cần KVPT thời gian qua, nhất là những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tỉnh, thành phố, của các cơ quan, đơn vị; đồng thời cần thẳng thắn nhận rõ tồn tại, phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để Bộ Quốc phòng cùng các cấp, các ngành Trung ương và các đại phương dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tiếp tục nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ, xác định đúng đắn chiến lược, đề án, kế hoạch, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị một cácnh đồng bộ, hiệu quả trong thời kỳ mới, không ngừng nâng cao tiềm lực hậu cần quân sự KVPT, tạo động lực phát triển KT-XH đất nước, hoàn thành thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

Thượng tướng Trần Đơn và các đại biểu tham quan bể xăng dầu dã chiến tại căn cứ hậu cần tỉnh Bình Dương.


Trước đó, các đại biểu về dự hội nghị đã được tham quan mô hình căn cứ hậu cần - kỹ thuật của tỉnh Bình Dương và Tây Ninh; tham quan Khu di tích Trung ương Cục Miền Nam và mô hình hậu cần tại Sư đoàn 5, Quân khu 7.