Chuẩn bị kỹ, điều hành hợp lý, khoa học

Theo báo cáo của Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu), trong giai đoạn huấn luyện I năm 2018, toàn quân đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, trọng tâm là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Theo đó, toàn quân đã tạo được bước chuyển biến tích cực và tương đối toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp được phát huy. Các nội dung, biện pháp công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện được chú trọng, đi vào chiều sâu, có nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, phương án và địa bàn hoạt động của từng lực lượng, đơn vị.
 

Theo dõi thực tế quá trình tổ chức huấn luyện giai đoạn I của các đơn vị, chúng tôi nhận thấy: Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đều xác định, bồi dưỡng cán bộ là khâu then chốt, có tính quyết định đến chất lượng huấn luyện. Do đó, việc bồi dưỡng cán bộ được thực hiện chặt chẽ, trong đó tập trung vào nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy, phương pháp tổ chức, duy trì huấn luyện của cán bộ. Năm nay, các đơn vị đều chú trọng rèn động tác mẫu và phương pháp tổ chức ôn luyện của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm chuẩn xác, khoa học, phù hợp với từng đối tượng, khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu của những năm trước. Bên cạnh đó, các đơn vị đã bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến, cách làm mới có tính sáng tạo, thiết thực và hiệu quả. 
 

Việc đổi mới chương trình, nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện được thực hiện bằng nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với tổ chức biên chế, yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác bảo đảm huấn luyện được tập trung đầu tư theo hướng đồng bộ, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là hệ thống trường bắn, các thao trường huấn luyện tổng hợp và thao trường dành cho các lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù. Kết thúc giai đoạn huấn luyện I, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch. Kết quả kiểm tra 100% nội dung đạt khá, giỏi. Đối với các đơn vị quân, binh chủng, ngành, bộ đội biên phòng đã tập trung huấn luyện kỹ, chiến thuật chuyên ngành, diễn tập vòng tổng hợp cấp phân đội và cụm lực lượng. Các lực lượng thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân và Quân chủng Hải quân tổ chức bắn đạn thật đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn.
 

Quang cảnh Hội nghị sơ kết nhiệm vụ huấn luyện 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: TRỌNG HẢI.


Tăng cường kiểm tra, duy trì nghiêm kỷ luật huấn luyện

Thảo luận tại hội nghị, ý kiến của các đồng chí: Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1; Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 4 và Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3, đều thống nhất cho rằng: Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện trong giai đoạn II, việc kiểm tra sâu sát của cán bộ có vai trò hết sức quan trọng. Nhằm bảo đảm an toàn, đơn vị phải huấn luyện đúng phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", chấp hành nghiêm nguyên tắc, kỷ luật trong huấn luyện và thực hiện nghiêm quy trình các bước trước, trong và sau khi bắn đạn thật, sử dụng thuốc nổ…
 

Trong chuyến khảo sát tại một số đơn vị thuộc Quân đoàn 2, chúng tôi ghi nhận được một số kinh nghiệm. Thượng tá Lê Văn Thịnh, Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 203, cho biết: "Về công tác bảo đảm an toàn, đơn vị đã xây dựng nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Trong huấn luyện chiến sĩ mới, khi kiểm tra "3 tiếng nổ'', lãnh đạo, chỉ huy phải bám bộ đội, kiểm tra toàn diện; nhất là phải bảo đảm tốt vũ khí trang bị, chuẩn bị chu đáo, thử tỷ lệ nổ và chất lượng dây cháy chậm bảo đảm chặt chẽ. Trong huấn luyện chuyên ngành, cơ động xe máy, vũ khí trang bị, diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật... các cơ quan, đơn vị phải kiểm tra, làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, xây dựng các phương án cứu kéo, dự kiến mọi tình huống để xác định biện pháp xử lý. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, giáo dục bộ đội, tuyệt đối không chủ quan, làm ẩu, làm tắt...".
 

Cán bộ Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu) hướng dẫn chiến sĩ mới ngắm bắn (tháng 3-2018). Ảnh: MINH TRƯỜNG.


Xác định rõ khâu đột phá, kiên quyết xóa bệnh thành tích

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Hồng Hương ghi nhận những kết quả trong công tác huấn luyện 6 tháng đầu năm của các đơn vị trong toàn quân, đồng thời chỉ ra những điểm còn hạn chế, cần khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn II. Trong giai đoạn II, Thượng tướng Phạm Hồng Hương yêu cầu: Các đơn vị tiếp tục đổi mới toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong huấn luyện. Trong đó, chú trọng đột phá vào huấn luyện nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; huấn luyện các lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt, đặc thù… Đối với công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, cần tiếp tục đổi mới theo hướng: “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; tập trung nâng cao chất lượng luyện tập, diễn tập ở tất cả các cấp, bảo đảm sát thực tế chiến đấu và khả năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, đơn vị. Trong đó, cần tăng cường các cuộc diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng với các đơn vị, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn; diễn tập có một phần thực binh bắn đạn thật các bài bắn mới kết hợp thử nghiệm vũ khí, khí tài; đổi mới phương pháp hội thi, hội thao, đánh giá kết quả bảo đảm khách quan, minh bạch, thực chất, kiên quyết xóa bỏ bệnh thành tích trong huấn luyện.
 

Để thực hiện tốt chỉ đạo trên, chúng tôi cho rằng, trong giai đoạn huấn luyện II, các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan quân huấn các cấp cần tăng cường kiểm tra cả trước, trong và sau khi huấn luyện, chú trọng việc kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả thường xuyên cũng như đột xuất. Trong kiểm tra cần quán triệt quan điểm “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất và kiểm tra đánh giá kết quả thực chất). Công tác bảo đảm huấn luyện cần tiếp tục đổi mới theo hướng kịp thời, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Việc bảo đảm ngân sách, xăng dầu, phương tiện, thao trường huấn luyện, nhất là việc đầu tư phát huy các sáng kiến, cải tiến mô hình, đồ dùng huấn luyện có tính ứng dụng cao trong thực tiễn cần phải được thực hiện kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo của các đơn vị.
 

Có thể khẳng định, chất lượng huấn luyện giai đoạn I trong toàn quân đã có nhiều chuyển biến tích cực, có sự tiến bộ đồng đều, toàn diện. Những điểm mạnh, điểm yếu của năm huấn luyện 2017 đã được các cơ quan, đơn vị thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học và khắc phục kịp thời. Sự chuyển động trong công tác huấn luyện 6 tháng đầu năm đã tạo nguồn động lực để các đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2018.