Quang cảnh hội nghị.


Đánh giá về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1 nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy quân đoàn đã quán triệt sâu sắc nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2018; tập trung lãnh đạo quân đoàn hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra. Nét nổi bật là chất lượng huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến tiến bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, ý chí quyết tâm của bộ đội tốt, đoàn kết thống nhất cao; chất lượng huấn luyện, SSCĐ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội; thường xuyên bảo đảm tốt vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ; tình hình quân đoàn ổn định.
 

Kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1 đối với chiến sĩ mới ở Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1).


Tại hội nghị, cùng với đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, các đại biểu đã nêu lên những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Hội nghị xác định, thời gian tới tiếp tục quán triệt chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ SSCĐ; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trực SSCĐ. Tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn, đánh giá đúng thực chất kết quả, chống bệnh thành tích. Thực hiện đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; tăng cường chỉ đạo huấn luyện theo tình huống, huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, huấn luyện thể lực, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp, chú trọng cán bộ trung đội, đại đội. Tích cực đổi mới và nâng cao hiểu quả công tác chính trị, tư tưởng; tạo sự chuyển biến tích cực về tổ chức, biên chế; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật bộ đội; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất…