Đặc biệt, việc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu kết hợp với phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thể lực đã góp phần để cán bộ, chiến sĩ CSCĐ luôn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 

Phóng viên Báo QĐND Điện tử ghi lại một số hình ảnh của lực lượng CSCĐ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
 

 
 
 

Khai thác, sử dụng hiệu quả trang thiết bị hiện đại trong huấn luyện và SSCĐ.

 
 
 
 
 
Rèn luyện thể lực và sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
 
 
 
 
Thuần thục kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị trong tác chiến.