Thứ 5 ngày 09-07-2020
6:00
Hình hiệu LSTV Hình hiệu chương trình truyền hình Lạng Sơn
6:02
Bản tin sáng Ngày 09/7/2020
06:15
Văn bản mới
06:20
Mỗi ngày một cuốn sách
06:24
Sitcom 5s
06:39
Vì chủ quyền an ninh biên giới
06:51
Tuổi trẻ Xứ Lạng
06:59
Ký sự Hành trình theo chân Bác - Tập 5+6
07:22
Phim hoạt hình Lá cây và lông vũ
07:33
Đảng trong cuộc sống hôm nay
07:41
Trả lời bạn xem truyền hình
07:49
Vui khỏe mỗi ngày
08:00
Phim Khoa giáo Cuộc chiến sinh tồn ngay khi vừa lọt lòng mẹ - Tập 2
08:20
Chống buôn lậu và gian lận thương mại
08:27
Chuyện thật như đùa
08:37
Ca nhạc Giai điệu xứ Lạng
09:02
Bản tin sáng Ngày 09/7/2020
09:13
Bản tin tiếng Trung
09:28
Truyền hình tiếng Dao
09:57
Vấn đề hôm nay
10:02
Thời sự tổng hợp Ngày 08/6/2020
10:24
Thông tin thị trường vùng cao
10:37
An toàn sống
10:47
Vì màu xanh cuộc sống
10:54
Truyền hình nhân đạo
11:02
Phim truyện Tổ ấm - Tập 35
11:47
Bản tin trưa Ngày 09/7/2020
12:03
Tiêu điểm thời sự
12:18
Học hát dân ca
15:03
Bản tin chiều Ngày 09/7/2020
15:18
Phim truyện Trả giá - Tập 28
16:04
Văn bản mới
16:09
Sitcom 5s
16:24
Thi đua yêu nước
16:30
Truyền hình tiếng Tày
17:00
Trang truyền hình cơ sở Huyện Tràng Định
17:15
Cơm nguội
17:33
Bản tin tiếng Trung
17:48
Phim hoạt hình Linh miêu
18:04
Phim truyện Trả giá - Tập 29
18:50
An toàn giao thông
19:53
Thời sự tổng hợp Ngày 09/7/2020
20:28
Đại đoàn kết toàn dân
20:34
Khoa học Công nghệ và Đời sống
20:41
Phim truyện Tổ ấm - Tập 36
21:26
Bảo hiểm xã hội với cuộc sống
21:33
Phụ nữ Xứ Lạng hôm nay
21:40
Cơm nguội
21:58
Phim tài liệu Việt nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình Năm 1973
22:23
Phim Khoa giáo Cuộc chiến sinh tồn ngay khi vừa lọt lòng mẹ - Tập 2
22:43
Sitcom 5s
22:58
Văn bản mới
23:02
Mỗi ngày một cuốn sách
23:07
Ký sự Hành trình theo chân Bác - Tập 5+6
23:30
Ca nhạc Lạng Sơn thành phố nơi biên thùy
Thứ 5 ngày 09-07-2020