Thứ 6 ngày 10-04-2020
6:02
Bản tin sáng Ngày 10/4/2020
06:12
Văn bản mới
06:16
Mỗi ngày một cuốn sách
06:19
Sitcom 5s
06:31
Đại đoàn kết toàn dân
06:38
Khoa học Công nghệ và Đời sống
06:47
Ký sự Trở lại Vonga - Tập 24
07:06
Phim hoạt hình Con chó đốm
07:16
Vấn đề hôm nay
07:20
Quốc phòng toàn dân
07:31
Vui khỏe mỗi ngày
07:41
Khám phá thế giới Phong cách kiến trúc GOTHIC - Tập 1
08:06
Đất và người Xứ Lạng
08:21
Chuyện thật như đùa
08:31
Ca nhạc Lời ru cỏ non
08:59
Bản tin sáng Ngày 10/4/2020
09:09
Bản tin tiếng trung
09:24
Truyền hình tiếng Tày
09:53
Thi đua yêu nước
09:59
Thời sự tổng hợp Ngày 9/4/2020
10:25
An toàn sống
10:34
Tuổi trẻ Xứ Lạng
10:41
Bảo hiểm xã hội với cuộc sống
10:47
An toàn giao thông
10:57
Phim truyện Cuộc sống hôn nhân - Tập 29
11:42
Bản tin trưa Ngày 10/4/2020
11:59
Phim tài liệu Việt nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1955
12:25
Bản tin chiều Ngày 10/4/2020
15:16
Phim truyện Bí ẩn của tình yêu - Tập 23
16:01
Văn bản mới
16:05
Vui khỏe mỗi ngày
16:15
Cơm nguội
16:29
Phụ nữ Xứ Lạng hôm nay
16:36
Truyền hình tiếng Dao
17:07
Trang truyền hình cơ sở Huyện Cao Lộc
17:22
Bản tin tiếng trung
17:37
Phim hoạt hình Tình bạn Internet
17:47
Mỗi ngày một cuốn sách
17:51
Phim truyện Sương khói đồng hoang - Tập 22
18:38
Cuộc sống quanh ta Quê hương nơi cho ta những điều tốt đẹp
19:52
Thời sự tổng hợp Ngày 10/4/2020
20:30
Vấn đề hôm nay
20:35
Trang truyền hình thành phố
20:42
Lao động và công đoàn
20:48
Phim truyện Cuộc sống hôn nhân - Tập 30
21:34
Giáo dục và Đào tạo
21:42
Sức khỏe và đời sống
21:49
Cơm nguội
22:03
Phim tài liệu Việt nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1955
22:29
Sitcom 5s
22:46
Văn bản mới, chính sách mới
22:50
Mỗi ngày một cuốn sách
22:53
An toàn sống
23:03
Khám phá thế giới Phong cách kiến trúc GOTHIC - Tập 1
23:28
Ca nhạc Giai điệu tự hào
Thứ 6 ngày 10-04-2020