Tiếp nhận và trả kết quả cho công dân tại Trung tâm hành chính công

Thứ 6, 14.02.2020 | 15:23:13
44 lượt xem

LSTV - Thực hiện Quyết định số 2698 ngày 27/12/2019, của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh và cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của ngành Công an trên địa bàn tỉnh. Công an Lạng Sơn đã triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả đối với một số lĩnh vực thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố.

Từ ngày 18/02/2020, Công an thành phố sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp giấy chứng minh nhân dân; Chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự tại Trung tâm hành chính công của thành phố tại số 2 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Công an các huyện sẽ phải hoàn thành trước ngày 28/02/2020 việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại các Trung tâm hành chính cấp huyện.

Trung tâm hành chính công của thành phố tại số 2, đường Lê Lợi phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn

Trước đó, từ ngày 15/01/2020  Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành thực hiện triển khai tiếp nhận và trả kết quả đối với 7 thủ tục hành chính thuộc 3 lĩnh vực Cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ số 20 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Việc tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh và cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của ngành Công an trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục triển khai quy định về cơ chế một cửa, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và nhân dân./.


Anh Khoa (Công an tỉnh)


  • Từ khóa
Covid-19 có thể gây thiệt hại hơn 29 tỷ USD cho các hãng hàng không
Covid-19 có thể gây thiệt hại hơn 29 tỷ USD cho các hãng hàng không

Dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến tài chính đối với các hãng hàng không, đặc biệt nghiêm trọng đối với những hãng tiếp cận thị trường Trung Quốc.