Thứ Tư ngày 01-04-2020
6:00
Hình hiệu LSTV Hình hiệu chương trình truyền hình Lạng Sơn
6:02
Bản tin sáng Ngày 1/4/2020
06:13
Văn bản mới, chính sách mới
Xem lạiĐang phát
06:18
Mỗi ngày một cuốn sách
Xem lạiĐang phát
06:22
Sitcom 5s
Xem lạiĐang phát
06:34
Đảng trong cuộc sống hôm nay
Xem lạiĐang phát
06:42
Trả lời bạn xem truyền hình
06:51
Ký sự Trở lại Vonga - Tập 15
Xem lạiĐang phát
07:09
Phim hoạt hình Chú bé phô tô
Xem lạiĐang phát
07:19
Vấn đề hôm nay
Xem lạiĐang phát
07:26
Vui khỏe mỗi ngày
Xem lạiĐang phát
07:35
Phim lịch sử Nhật ký Trường Sa - Tập 2
Xem lạiĐang phát
07:48
Đất và người Xứ Lạng
Xem lạiĐang phát
08:03
Phim tài liệu Hát Xoan trường tồn và lan tỏa
Xem lạiĐang phát
08:25
Chuyện thật như đùa
Xem lạiĐang phát
08:35
Ca nhạc Ngàn hoa dâng Bác
Xem lạiĐang phát
09:00
Bản tin sáng Ngày 1/4/2020
09:39
Bản tin tiếng trung
Xem lạiĐang phát
09:55
Truyền hình tiếng Tày
Xem lạiĐang phát
09:54
Điện lực Lạng Sơn vì niềm tin của bạn
Xem lạiĐang phát
10:01
Thời sự tổng hợp Ngày 31/3/2020
10:31
Thông tin thị trường vùng cao
Xem lạiĐang phát
10:42
An toàn sống
Xem lạiĐang phát
10:52
Người cao tuổi
Xem lạiĐang phát
10:59
Chống buôn lậu và gian lận thương mại
Xem lạiĐang phát
11:06
Phim truyện Cuộc sống hôn nhân - Tập 20
Xem lạiĐang phát
11:51
Bản tin trưa Ngày 1/4/2020
12:04
Cuộc sống quanh ta Quê hương nơi cho ta những điều tốt đẹp
Xem lạiĐang phát
12:26
Học hát dân ca
Xem lạiĐang phát
12:45
Bản tin chiều Ngày 1/4/2020
15:14
Phim truyện Bí ẩn của tình yêu - Tập 17
Trực tuyến
16:00
Văn bản mới
16:05
Sitcom 5s
16:16
Cơm nguội
16:29
Truyền hình tiếng Dao
16:59
Vì màu xanh cuộc sống
17:05
Truyền hình nhân đạo
17:12
Trang truyền hình cơ sở Huyện Chi Lăng
17:28
Bản tin tiếng trung
17:45
Phim hoạt hình Chú bé và thần đèn
17:56
Mỗi ngày một cuốn sách
18:00
Phim truyện Bí ẩn của tình yêu - Tập 18
18:45
An toàn giao thông
19:49
Thời sự tổng hợp Ngày 1/4/2020
20:28
Tiêu điểm thời sự
20:41
Vấn đề hôm nay
20:47
Vì chủ quyền an ninh biên giới
21:00
Phim truyện Cuộc sống hôn nhân - Tập 21
21:46
Tuổi trẻ Xứ Lạng
21:54
Thi đua yêu nước
19:45
Cơm nguội
19:58
Phim tài liệu Đạo người nên nhớ mộ Hùng Vương
20:19
Vui khỏe mỗi ngày
20:28
Sitcom 5s
20:41
Văn bản mới
20:46
Mỗi ngày một cuốn sách
20:50
Chuyện thật như đùa
21:00
Ký sự Trở lại Vonga - Tập 15
21:17
Ca nhạc Ngàn hoa dâng Bác
Chương trình thời sự trưa ngày 1/4/2020

Chương trình thời sự trưa ngày 1/4/2020

2 giờ trước
40 lượt xem
Bản tin sáng ngày 1/4/2020

Bản tin sáng ngày 1/4/2020

7 giờ trước
35 lượt xem
Chương trình thời sự trưa ngày 31/3/2020

Chương trình thời sự trưa ngày 31/3/2020

1 ngày trước
203 lượt xem
Bản tin sáng ngày 31/3/2020

Bản tin sáng ngày 31/3/2020

1 ngày trước
170 lượt xem
Chương trình thời sự trưa ngày 30/3/2020

Chương trình thời sự trưa ngày 30/3/2020

2 ngày trước
200 lượt xem
Bản tin sáng ngày 1/4/2020

Bản tin sáng ngày 1/4/2020

7 giờ trước
35 lượt xem
Bản tin Quốc tế sáng ngày 1/4/2020

Bản tin Quốc tế sáng ngày 1/4/2020

7 giờ trước
38 lượt xem
Chương trình thời sự trưa ngày 31/3/2020

Chương trình thời sự trưa ngày 31/3/2020

1 ngày trước
203 lượt xem
Bản tin sáng ngày 31/3/2020

Bản tin sáng ngày 31/3/2020

1 ngày trước
170 lượt xem
Bản tin Quốc tế sáng ngày 31/3/2020

Bản tin Quốc tế sáng ngày 31/3/2020

1 ngày trước
119 lượt xem
Chương trình thời sự trưa ngày 1/4/2020

Chương trình thời sự trưa ngày 1/4/2020

2 giờ trước
40 lượt xem
Lễ hội xuân thời dịch Corona

Lễ hội xuân thời dịch Corona

2 tháng trước
2,086 lượt xem
CM An toàn giao thông ngày 30/3/2020

CM An toàn giao thông ngày 30/3/2020

1 ngày trước
160 lượt xem
CM Người cao tuổi ngày 30/3/2020

CM Người cao tuổi ngày 30/3/2020

1 ngày trước
121 lượt xem
CM Vấn đề hôm nay ngày 30/3/2020

CM Vấn đề hôm nay ngày 30/3/2020

1 ngày trước
200 lượt xem
CM Điểm tin chính trong tuần ngày 29/3/2020

CM Điểm tin chính trong tuần ngày 29/3/2020

2 ngày trước
208 lượt xem
CM Xây dựng nông thôn mới ngày 29/3/2020

CM Xây dựng nông thôn mới ngày 29/3/2020

2 ngày trước
122 lượt xem
CM Vì màu xanh cuộc sống ngày 31/3/2020

CM Vì màu xanh cuộc sống ngày 31/3/2020

7 giờ trước
42 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 6/2020

Văn hóa dân tộc - Số 6/2020

1 tháng trước
307 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 5/2020

Văn hóa dân tộc - Số 5/2020

1 tháng trước
346 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 4/2020

Văn hóa dân tộc - Số 4/2020

1 tháng trước
270 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 3/2020

Văn hóa dân tộc - Số 3/2020

1 tháng trước
289 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 2/2020

Văn hóa dân tộc - Số 2/2020

1 tháng trước
269 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 1/2020

Văn hóa dân tộc - Số 1/2020

1 tháng trước
274 lượt xem
Bản Noọng ngày xuân

Bản Noọng ngày xuân

1 tháng trước
791 lượt xem
Văn hóa dân tộc - Số 7/2020

Văn hóa dân tộc - Số 7/2020

1 tháng trước
464 lượt xem