Ra mắt mô hình “Hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng” trên địa bàn xã Đông Quan, huyện Lộc Bình

Thứ 7, 23.09.2023 | 00:00:00
446 lượt xem

Sáng 22/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Đông Quan, huyện Lộc Bình tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng” trên địa bàn xã Đông Quan. Đây là mô hình đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị ra mắt mô hình “Hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng”

 Xã Đông Quan hiện có 1.758 hộ với 7.271 nhân khẩu, sinh sống tại 16 thôn. Toàn xã hiện có 14 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Cơ bản những đối tượng trên đều đã nhận thức rõ các hành vi sai phạm, ăn năn, hối cải và tìm kiếm việc làm ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn một số người chưa thực sự tiến bộ, không có công ăn việc làm ổn định, còn tái phạm.

Để giúp đỡ những người đã từng lầm lỡ làm lại cuộc đời, cấp ủy, chính quyền xã đã khảo sát và triển khai thành lập mô hình “Hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng” với 39 thành viên gồm lãnh đạo UBND xã, công an xã, MTTQ xã, các hội, đoàn thể xã, trưởng thôn, công an viên… Trong đó, Ban Chỉ đạo mô hình gồm có 5 thành viên.


Ban Chỉ đạo mô hình “Hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng” ra mắt tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua quy chế hoạt động của mô hình với 4 chương, 11 điều. Theo đó, các thành viên tham gia mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; nắm tình hình, hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người chấp hành xong án phạt tù để tư vấn, hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống; xoá bỏ sự phân biệt, kỳ thị; đồng thời, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quan tâm giới thiệu, tạo việc làm cho những người từng lầm lỡ ổn định cuộc sống, xoá bỏ tự ti, mặc cảm, sống hoà nhập với cộng đồng. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, hạn chế các đối tượng tái vi phạm pháp luật, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/612633-ra-mat-mo-hinh-ho-tro-nguoi-chap-hanh-xong-an-phat-tu-tai-hoa-nhap-cong-dong-tren-dia-ban-xa-dong-quan-huyen-loc-binh.html

  • Từ khóa