Tuyên truyền nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc người có công, người cao tuổi, trẻ em,người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Chủ nhật, 30.06.2024 | 10:05:59
879 lượt xem
  • Từ khóa