Môn Lịch sử lớp 12 - Chuyên đề 5: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939-1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (Tiết 1)

Thứ 4, 03.06.2020 | 14:29:12
6,382 lượt xem
  • Từ khóa