Từ 2025, cơ quan Nhà nước không còn cơ chế đặc thù về tiền lương, phụ cấp

Thứ 5, 23.05.2024 | 08:52:40
342 lượt xem

Các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước không còn được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù về tiền lương, phụ cấp, thu nhập và kinh phí thường xuyên từ 2025, theo Chỉ thị của Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 17,về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025.

Theo người đứng đầu Chính phủ, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nghiên cứu, đề xuất định hướng, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2025 bảo đảm thống nhất với mục tiêu chung, đồng thời phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý cần nắm chắc tình hình, chủ động phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Mục tiêu xuyên suốt được ông quán triệt là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Từ 2025, cơ quan Nhà nước không còn cơ chế đặc thù về tiền lương, phụ cấp - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đặc biệt, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, có tính liên vùng, hạ tầng đô thị lớn, cảng biển, sân bay.

Bên cạnh đó, Thủ tướng định hướng hình thành một số trung tâm dịch vụ du lịch với sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có năng lực cạnh tranh tầm khu vực.

Với nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025, Chỉ thị nêu rõ phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2025 tăng tối thiểu 5-7%, không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp…

Toàn bộ số thu sắp xếp lại, xử lý tài sản công (trong đó có nhà, đất), số thu từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng và số thu từ khai thác quỹ đất, mặt nước (sau khi trừ đi các chi phí có liên quan) phải được lập dự toán đầy đủ và thực hiện nộp ngân sách theo quy định.

Dự toán chi ngân sách nhà nước sát khả năng thực hiện, hạn chế tối đa việc hủy dự toán và chuyển nguồn sang năm sau, cũng là yêu cầu được Thủ tướng đưa ra.

Ông cũng lưu ý nhiệm vụ bảo đảm nguồn lực để tiếp tục triển khai chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Thủ tướng yêu cầu chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định; không bố trí dự toán chi cho các chính sách chưa ban hành.

Đối với các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính đặc thù, Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ từ năm ngân sách 2025, các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước không còn được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù về tiền lương, phụ cấp, thu nhập và kinh phí thường xuyên.

Các đơn vị lập dự toán thu, chi năm 2025 trên cơ sở quyết định của cấp có thẩm quyền về cơ chế tài chính áp dụng từ ngày 1/7 và cho năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương căn cứ vào chế độ tiền lương, lương hưu, trợ cấp đối với người có công, các chính sách an sinh xã hội được cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện trong năm 2024 để rà soát, lập dự toán cho năm 2025.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/tu-2025-co-quan-nha-nuoc-khong-con-co-che-dac-thu-ve-tien-luong-phu-cap-20240523075051699.htm

  • Từ khóa