Thứ 2, 04/12/2023, 19:23[GMT+7]

Trả lời bạn xem truyền hình

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 28/11/2023

6 ngày trước
309 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 31/10/2023

Câu 1. Ông Lục Trần Tâm, trú tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn hỏi: theo quy định của pháp luật thì người mắc bệnh hiểm nghèo có được giảm thời gian...
1 tháng trước
657 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 17/10/2023

2 tháng trước
914 lượt xem

CM Trả lời bạn xem truyền hình ngày 10/10/2023

2 tháng trước
1,063 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 03/10/2023

Câu 1. Ông Lý Văn Khánh, trú tại xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng hỏi: Các trường hợp phải đăng ký thường trú, tạm trú được pháp luật quy định như thế nào?
2 tháng trước
1,182 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 26/09/2023

Câu 1. Bà Đỗ Thị Thắm, trú tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về những việc người có chức vụ quyền hạn không được làm?
2 tháng trước
1,240 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 19/09/2023

3 tháng trước
668 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 12/09/2023

Câu 1. Ông Đặng Văn Vinh, trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn hỏi: Chữ ký điện tử là gì? Chữ ký điện tử có giá trị pháp lý như chữ ký thực không?
2 tháng trước
493 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 05/09/2023

Câu 1. Ông Đặng Văn Vinh, trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn hỏi: Chữ ký điện tử là gì? Chữ ký điện tử có giá trị pháp lý như chữ ký thực không?
3 tháng trước
426 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 22/08/2023

Câu 1. Ông Hoàng Văn Chiến, trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn hỏi: các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú và các nguyên tắc cư trú, quản lý cư trú...
3 tháng trước
425 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 15/08/2023

LSTV - Tuần 3 Thứ ba, ngày 15 tháng 8 năm 2023
4 tháng trước
457 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 08/08/2023

Câu 1. Ông Lý Văn Khang, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn hỏi: hành vi nào được coi là hành vi bạo lực gia đình theo quy định của Luật Phòng...
4 tháng trước
434 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 01/08/2023

LSTV - Tuần 1 Thứ ba, ngày 01 tháng 8 năm 2023
4 tháng trước
389 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 24/07/2023

LSTV - Tuần 4 Thứ ba, ngày 25 tháng 7 năm 2023
4 tháng trước
477 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 18/07/2023

LSTV - Tuần 2 Thứ ba, ngày 11 tháng 7 năm 2023
5 tháng trước
714 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 11/07/2023

5 tháng trước
1,026 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 04/07/2023

5 tháng trước
1,328 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 27/06/2023

Câu 1. Ông Sầm Đình Chung, trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc hỏi: sau khi ly hôn người cha không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con, thì người mẹ...
5 tháng trước
1,541 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 13/06/2023

Câu 1. Ông Nguyễn Đức Tuấn, trú tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn hỏi: Người cho người khác vay tiền với lãi xuất cao sẽ bị xử lý như thế nào theo...
6 tháng trước
2,161 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 06/06/2023

Câu 1. Ông Triệu Văn Hưởng, trú tại xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng hỏi: những tình tiết nào được coi là tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng theo quy định...
6 tháng trước
2,380 lượt xem

CM Trả lời bạn xem truyền hình ngày 30/05/2023

6 tháng trước
2,542 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 23/05/2023

Câu 1. Dương Văn Toản, trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn hỏi: Pháp luật quy định ai được thực hiện trợ giúp pháp lý? Người thực hiện trợ giúp pháp...
7 tháng trước
2,877 lượt xem