Thứ 4, 21/02/2024, 21:23[GMT+7]

Trả lời bạn xem truyền hình

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 13/07/2021

Câu 1. Ông Vi Văn Toản, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn hỏi: Trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ được quy định như thế nào?
3 năm trước
592 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 15/06/2021

Câu 1. Ông Nguyễn Minh Đức, trú tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng hỏi: Việc thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong phòng chống dịch covid-19 được...
3 năm trước
1,058 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 08/06/2021

Ông Dương Hồng Quang, trú tại xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng hỏi: Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 được quy...
3 năm trước
554 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 01/06/2021

Câu 1. Ông Trần Thanh Hà, trú tại xã Đội Cân, huyện Tràng Định hỏi: Hành vi làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân bị xử lý hình sự như thế...
3 năm trước
679 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 25/05/2021

Câu 1. Ông Vũ Mạnh Hưng, trú tại xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình hỏi: Việc xác định người trúng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân dựa trên các...
3 năm trước
1,258 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 18/05/2021

3 năm trước
628 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 11/05/2021

Câu 1. Ông Nông Ngọc Đức, trú tại xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc hỏi: Hiện nay danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử...
3 năm trước
896 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 04/05/2021

Câu 1. Ông Hà Trọng Nghĩa, trú tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng hỏi: Các công việc mà Tổ bầu cử cần thực hiện trong ngày bầu cử là gì?
3 năm trước
661 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 27/4/2021

Câu 1. Ông Phùng Văn An, trú tại xã An Sơn, huyện Văn Quan hỏi: Phiếu bầu cử được quy định như thế nào theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và...
3 năm trước
898 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 20/04/2021

Câu 1. Bà Hoàng Thị Linh, trú tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn hỏi: Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không theo quy định của luật Bầu...
3 năm trước
698 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 13/04/2021

3 năm trước
1,044 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 06/04/2021

Câu 1. Bà Nguyễn Thị Tú, trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn hỏi: Xin hỏi người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các...
3 năm trước
816 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 30/03/2021

3 năm trước
684 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 23/03/2021

Câu 1. Ông Đặng Trí Kiên, trú tại xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn hỏi: Nguyên tắc lập danh sách cử tri? Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung...
3 năm trước
1,174 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 16/03/2021

Câu 1. Bà Vy Thị Hương trú, tại xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn hỏi: Tôi là người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện X. Sắp tới, Ủy ban bầu cử huyện X...
3 năm trước
939 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 09/03/2021

Câu 1. Ông Hoàng Minh Chiến, trú tại xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng hỏi: Theo quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân năm...
3 năm trước
612 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 02/03/2021

Câu 1. Bà Nông Thị Hương, trú tại xã Khánh Khê, huyện Văn Quan hỏi: Qua các phương tiện thông tin đại chúng tôi được biết trong năm 2021 đất nước ta có...
3 năm trước
1,431 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 23/02/2021

Câu 1. Ông Lương Văn Chung, trú tại xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập hỏi: các biện pháp bảo vệ tố cáo được pháp luật quy định như thế nào?
3 năm trước
1,275 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 16/02/2021

3 năm trước
986 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 09/02/2021

3 năm trước
893 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 02/02/2021

Câu 1. Ông Trần Đăng Khánh, trú tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn hỏi: những hành vi bị nghiêm cấm đối với việc quản lý, sử dụng pháo, các quy định...
3 năm trước
1,054 lượt xem

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 26/01/2021

3 năm trước
827 lượt xem