Quy hoạch tỉnh: Chìa khóa để Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững

Thứ 7, 20.04.2024 | 09:57:37
497 lượt xem

Lạng Sơn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Trong những năm qua, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu hút đầu tư... Nhằm tiếp tục khai thác, phát huy, tiềm năng lợi thế của một tỉnh biên giới để phát nhanh, bền vững, công tác lập quy hoạch tỉnh đã được các cấp, các ngành của tỉnh dồn nhiều công sức, tâm huyết để thực hiện.

Công trình đường cao tốc đoạn Bắc Giang - Chi Lăng đưa vào khai thác từ năm 2020 đã đang phát huy hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Ngày 3/6/2020, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 748/QĐ-TTg, phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn, thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050. Trong đó, xác định việc lập quy hoạch tỉnh phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của chiến lượng phát triển kinh tế - xã hội 10 năm thời kỳ 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của cả nước. Ngoài ra, nguyên tắc lập quy hoạch đảm bảo tính liên tục, kế thừa trong hệ thống quy hoạch quốc gia; tính khả thi, khoa học, kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, hài hoà lợi ích quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của Nhân dân…

“Hữu Lũng là huyện phía Nam của tỉnh Lạng Sơn giáp với tỉnh Bắc Giang và tỉnh Thái Nguyên có vị trí thuận lợi trong giao thương, phát triển kinh tế. Trong quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng được xác định là khu vực phát triển trọng điểm về công nghiệp, đô thị, dịch vụ của tỉnh Lạng Sơn. Thực tế, trong thời gian qua huyện Hữu Lũng đã đang thu hút được rất nhiều dự án về lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm, công nghiệp, khu đô thị, các dự án cấp nước với tổng mức đầu tư khoảng gần 9 nghìn tỷ đồng. Điển hình như dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn; dự án cụm công nghiệp Hồ Sơn 1; dự án khu đô thị mới Hữu Lũng… Hiện các dự án đang được huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng, các nhà đầu tư tập trung triển khai xây dựng các hạng mục dự án. Khi các dự án này hoàn thành đưa vào khai thác thì huyện Hữu Lũng sẽ tiếp tục thu hút được các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh. Qua đó, thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển với sự gia tăng cao về tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ”.

Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung hoàn thiện hồ sơ xây dựng quy hoạch tỉnh, đến ngày 19/3/2024, Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg. Đây là sự kiện quan trọng đối với lộ trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn, hình thành khung định hướng phát triển khái quát nhất nhưng vẫn tích hợp đầy đủ phương án phát triển của từng vùng, ngành, lĩnh vực.

Mục tiêu quy hoạch đặt ra là xây dựng Lạng Sơn trở thành tỉnh biên giới có kinh tế phát triển, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái được bảo đảm, là một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng trung du và miền núi phía Bắc, là “cầu nối” ngày càng quan trọng trong kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam, các nước ASEAN, Trung Quốc và châu Âu.

“Ngay sau khi Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn và toàn thể cán bộ, công chức khẩn trương, chủ động nghiên cứu nội dung tài liệu Quy hoạch đã được ban hành. Theo đó, huyện Lộc Bình được xác định là địa bàn phát triển trọng điểm về lĩnh vực du lịch, cụm công nghiệp, đô thị. Trên cơ sở đó, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch. Trong đó, huyện Lộc Bình đã và đang tập trung đẩy mạnh triển khai các cụm công nghiệp gắn với phát triển đô thị, thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị mới; hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án về du lịch có sức lan toả cao; kêu gọi đầu tư thực hiện các dự án nông nghiệp chất lượng cao, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Đặc biệt, trong thời gian tới, huyện nghiên cứu xây dựng đề án để hình thành, phát triển các điểm du lịch cộng đồng gắn với hoạt động trải nghiệm bản sắc văn hoá và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Ông Hoàng Văn Chiều, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình

Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Lạng Sơn có quy mô kinh tế và GRDP bình quân đầu người trong nhóm 5 tỉnh dẫn đầu vùng trung du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch mạnh theo hướng các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, đô thị hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng ngày càng cao và thực hiện chuyển đổi số hiệu quả trên các trụ cột Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số...

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn cũng xác định 4 khâu đột phá phát triển gồm: chuyển đổi số và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá của tỉnh; phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ và du lịch là linh vực kinh tế mũi nhọn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, an toàn và hiện đại để trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Ông Vũ Hoàng Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Khác với các quy hoạch trước đây, quy hoạch tỉnh lần này được lập đã tích hợp tất cả các quy hoạch ngành lĩnh vực, nội dung, mức độ tích hợp đã được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng theo đúng nguyên tắc quy hoạch cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch cấp trên nhưng vẫn tạo lập, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong ngắn hạn và dài hạn. Cùng đó, quy hoạch tỉnh là căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm; là công cụ quản lý, điều hành cơ bản, giúp Lạng Sơn đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt đã được người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hết sức quan tâm, bởi quy hoạch tỉnh sẽ mở ra rất nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh trong thời gian tới.

Ông Hồ Phi Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Trước đây, tỉnh cũng đã có các quy hoạch nhưng quy hoạch lần này là "cẩm nang", có nhiều điểm mới đột phá, là căn cứ pháp lý vững chắc và mang lại sự an tâm là "ngọn đuốc" dẫn đường để cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy mạnh nghiên cứu, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Nhiều mảng, lĩnh vực theo quy luật sẽ phát triển rất nhanh tại tỉnh Lạng Sơn trong những năm tới, đó là lĩnh vực kinh doanh hạ tầng du lịch, khu, cụm công nghiệp, logistics. Chính vì thế, các doanh nghiệp của tỉnh cần nắm bắt thời cơ, cơ hội để đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Có được “cẩm nang” quy hoạch tỉnh trong tay, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tích cực tổ chức thực hiện, đề ra nhiều giải pháp huy động nguồn lực để đưa quy hoạch tỉnh vào cuộc sống bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin: Trước mắt, tỉnh sẽ tổ chức công bố quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định hiện hành. Đồng thời, tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân và doanh nghiệp biết các nội dung cơ bản quy hoạch, từ đó tạo sự đồng thuận trong xã hội cùng chung tay thực hiện, giám sát thực hiện quy hoạch. Cùng đó, để cụ thể hoá quy hoạch, tỉnh sẽ xây dựng các chương trình, đề án; các sở, ngành, UBND các huyện thành phố trên cơ sở quy hoạch tỉnh phải xây dựng kế hoạch theo từng năm để lượng hoá bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện quy hoạch tỉnh. Đặc biệt, tỉnh tập trung huy động tối đa các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước, hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; tập trung nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại có sức lan toả cao để thu hút đầu tư...

Tin tưởng trong thời gian tới với hàng loạt các kế hoạch, chương trình, đề án, những nhiệm vụ, giải pháp đã, đang được UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng để thực hiện quy hoạch tỉnh, tỉnh Lạng Sơn sẽ sớm hiện thực hoá khát vọng phát triển trở thành một cực tăng trưởng mới trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc; xây dựng nền kinh tế phát triển có bản sắc riêng trên chặng đường hội nhập và phát triển.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/quy-hoach-tinh-chia-khoa-de-lang-son-phat-trien-nhanh-va-ben-vung-5006138.html

  • Từ khóa