Phân cấp cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư: Hiệu quả ở Lộc Bình

Thứ 6, 24.05.2024 | 14:39:47
366 lượt xem

Từ năm 2023 đến nay, UBND huyện Lộc Bình thực hiện phân cấp cho UBND các xã làm chủ đầu tư, quản lý thực hiện 78 công trình mục tiêu quốc gia, trong đó năm 2024 các xã được giao làm chủ đầu tư 54 công trình. Để giúp UBND các xã thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, quản lý tiến độ, chất lượng công trình, UBND huyện Lộc Bình đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ.

Trước khi thực hiện phân cấp giao các xã làm chủ đầu tư các công trình, ngày 17/3/2023, UBND huyện Lộc Bình đã ban hành hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức tập huấn triển khai hướng dẫn quy trình thủ tục thực hiện đầu tư xây dựng đến đội ngũ cán bộ chuyên môn và cán bộ chủ chốt cấp xã. 

Đơn vị thi công thực hiện đào đắp nền đường công trình giao thông tại thôn Bản Luồng, xã Tú Mịch (công trình do UBND xã Tú Mịch làm chủ đầu tư)

Sau khi phân cấp, giao các xã quản lý công trình, UBND huyện yêu cầu hằng tháng các xã  báo cáo tiến độ thực hiện về Phòng Kế hoạch - Tài chính huyện để tổng hợp theo dõi, nếu có phát sinh vướng mắc, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện hỗ trợ trực tiếp theo thẩm quyền.Với cách làm đó, 24 công trình giao các xã làm chủ đầu tư năm 2023 đều đáp ứng được yêu cầu tiến độ, trong đó, kết thúc năm 2023 có 11/24 công trình hoàn thành xây lắp đưa vào khai thác; 13 công trình chuyển tiếp sang năm 2024. Bước sang năm 2024, UBND huyện tiếp tục giao UBND các xã làm chủ đầu tư 54 công trình, hiện tiến độ thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Năm 2024, UBND xã Xuân Dương được giao làm chủ đầu tư thực hiện 10 danh mục công trình gồm 2 công trình cứng hóa đường giao thông nông thôn và 8 công trình nhà văn hóa thôn. Để tổ chức thực hiện, UBND xã thành lập Ban Quản lý các công trình và kiện toàn các tổ giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định. Để hỗ trợ xã Xuân Dương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình, đã phân công một cán bộ chuyên trách xuống xã, trực tiếp hướng dẫn các thành viên Ban Quản lý xã thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo phương thức cầm tay chỉ việc.

Ông Lại Văn Viên, Chủ tịch UBND xã Xuân Dương chia sẻ: Năm 2024, xã Xuân Dương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, rất nhiều công việc liên quan đến hoàn thành các tiêu chí phải thực hiện, trong khi đội ngũ cán bộ phải kiêm nhiệm rất nhiều việc, công tác triển khai các công trình có nhiều thủ tục phức tạp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Ban Quản lý xây dựng công trình xã đã được các phòng, ban chuyên môn của huyện hỗ trợ kịp thời, nhờ đó tiến độ các công trình do xã được giao quản lý đều đáp ứng được yêu cầu đề ra.

 Tính đến ngày 20/5/2024, tại xã Xuân Dương, 10/10 công trình đã hoàn thành thủ tục; trong đó có 8/10 công trình đang triển khai thi công, 2 công trình còn lại đang vận động người dân bàn giao mặt bằng để tổ chức xây lắp trong thời gian tới.

Không chỉ riêng xã Xuân Dương, nhiều xã khác được giao chủ đầu tư các công trình đều được các phòng chuyên môn của huyện cử cán bộ hướng dẫn tổ chức thực hiện. Nhờ đó, đến giữa tháng 5/2024, tiến độ thực hiện 54 danh mục công trình do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư đều đáp ứng được yêu cầu. Cụ thể, đã có 28/41 công trình khởi công mới đã hoàn thiện các thủ tục và đang thi công xây dựng; 13/13 công trình chuyển tiếp đã hoàn thành xây lắp đưa vào khai thác; 13 công trình khởi công mới còn lại sẽ hoàn thành thủ tục và đồng loạt triển khai thi công từ đầu tháng 6/2024.

Ông Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình nhấn mạnh: Một trong những mục tiêu của huyện đặt ra trong việc đẩy mạnh phân cấp cho các xã quản lý các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm giúp UBND các xã nâng cao năng lực quản lý điều hành đối với lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại cơ sở. Để thực hiện mục tiêu này, những năm gần đây, huyện đã mở rộng thêm các xã được giao chủ đầu tư. Trong đó năm 2023, có 8 xã được giao chủ đầu tư 24 công trình và năm 2024 tăng lên 12 xã được giao chủ đầu tư 54 công trình. Qua hơn 1 năm thực hiện cho thấy năng lực quản lý các công trình của các xã đã có nhiều tiến bộ, trình độ, nhận thức của đội ngũ cán bộ cơ sở về quản lý dự án được nâng lên.

Với sự hỗ trợ có hiệu quả của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, cộng với sự quyết tâm, vào cuộc trách nhiệm của UBND các xã, tin tưởng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu do xã làm chủ đầu tư năm 2024 sẽ hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Qua đó, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng như củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu để góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/phan-cap-cho-ubnd-cap-xa-lam-chu-dau-tu-hieu-qua-o-loc-binh-5009458.html

  • Từ khóa