Khởi sắc phong trào xây dựng khu dân cư văn hoá

Thứ 2, 15.04.2024 | 08:43:47
415 lượt xem

Những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đã và đang chú trọng triển khai thực hiện phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa (gọi chung là khu dân cư văn hóa - KDCVH) bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Người dân thôn Cảo, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

Xây dựng KDCVH là 1 trong 7 nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Với sự quan tâm thực hiện đồng bộ của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, phong trào đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ thành thị đến nông thôn với số lượng và chất lượng các KDCVH ngày càng tăng.

Đảng viên nêu gương, Nhân dân chung sức

Những năm qua, bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhất là nêu cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã tạo sức lan toả sâu rộng trong Nhân dân chung tay xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Hiện nay, tại nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh, dễ dàng nhận thấy sự đổi thay mạnh mẽ trong việc xây dựng KDCVH tại cơ sở. Những ngôi nhà đẹp với hàng rào, cổng ngõ được xây dựng khang trang. Các khu dân cư, thôn xóm được trang trí biểu ngữ, pano, khẩu hiệu ở nơi cổng chào thể hiện sự quyết tâm trong xây dựng đời sống văn hóa, văn minh. Các tuyến đường làng, ngõ xóm, khu phố sạch, đẹp với hàng hoa trồng hai bên đường. Có được như vậy là do mỗi cá nhân, gia đình đã chung tay xây dựng KDCVH.

Tiêu biểu như tại thành phố Lạng Sơn, trong những năm qua, phong trào xây dựng KDCVH cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, năm 2023, thành phố có 23.377/24.198 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 96,7% (tăng 20% so với năm 2020); 87/87 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, đạt 100%… Với kết quả này, năm 2023 là năm thứ 4 liên tiếp thành phố Lạng Sơn là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện xây dựng KDCVH của tỉnh. Trong đó, một số xã, phường có kết quả xây dựng KDCVH tiêu biểu nhiều năm liên tục như: xã Hoàng Đồng, Quảng Lạc, phường Tam Thanh, phường Chi Lăng…

Ông Vương Quốc Hùng, Bí thư Chi bộ, Khối trưởng khối 1 phường Tam Thanh cho biết: Phong trào xây dựng KDCVH trong những năm qua luôn được đảng viên và Nhân dân trong khối hưởng ứng tích cực. Đảng viên, trưởng các chi hội đoàn thể đều được chi bộ phân công nhiệm vụ, phụ trách ở từng lĩnh vực, tổ liên gia, bám sát các tiêu chí để thực hiện. Chỉ tính riêng trong 3 năm gần đây, tỷ lệ gia đình văn hóa của khối luôn đạt trên 95%, khối được công nhận là KDCVH.

Hay như ở xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, việc xây dựng KDCVH được cấp uỷ, chính quyền xã giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, nếu như tiêu chí nào của thôn không đạt, đảng viên, đơn vị, đoàn thể phụ trách chịu trách nhiệm trước cấp ủy. Đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua tập thể, cá nhân hằng năm. Từ đó phong trào xây dựng KDCVH dần đi vào nền nếp. Nhiều mô hình được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực như: “Gia đình nông dân văn hóa”, “Phụ nữ tích cực học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc”… Phong trào xây dựng KDCVH luôn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã hưởng ứng tích cực, giai đoạn 2020 - 2022, Nhân dân trong xã đóng góp gần 4 tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng…

Theo số liệu thống kê, riêng năm 2023, toàn tỉnh có 1.479/1.658 khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá, đạt 89,2% (tăng 7% so với năm 2022) và tăng gần 20% so với năm 2020. Có được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chung tay góp sức của các địa phương, cơ quan, đơn vị và đông đảo Nhân dân trên địa bàn. Hằng năm, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền thực hiện, nhất là phong trào xây dựng KDCVH với 5 tiêu chuẩn gồm: đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; môi trường cảnh quan sạch đẹp; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Người dân liên khu dân cư thôn Quyết Tiến – Tiên Phi, xã Bính Xá, huyện Đình Lập thi kéo co tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào

Ông Phan Văn Hoà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cho biết: Để phong trào TDĐKXDĐSVH, trong đó có phong trào xây dựng KDCVH được triển khai rộng khắp, hiệu quả, thời gian qua, sở đã tham mưu BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, tạo động lực cho Nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, từ năm 2019 đến nay, BCĐ từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Giai đoạn 2019 - 2023, toàn tỉnh đã treo trên 2.000 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan; phát hàng nghìn tài liệu tuyên truyền; tổ chức gần 1.000 buổi tuyên truyền lưu động lồng ghép về phong trào TDĐKXDĐSVH, trong đó có phong trào xây dựng KDCVH tại cơ sở…

Thực hiện phong trào xây dựng KDCVH, các cơ quan, đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền, tiêu biểu như các cấp hội phụ nữ đã vận động hội viên xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch và an toàn”, xây dựng nông thôn mới. Mỗi năm, các cấp hội có trên 100 công trình, phần việc được phụ nữ các cấp triển khai thực hiện, tiêu biểu như: mô hình thôn xanh - sạch - đẹp, tổ thu gom rác, vệ sinh môi trường… Từ đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng KDCVH trên địa bàn tỉnh.

Cùng với tuyên truyền, các thôn, khối phố đã tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết dân tộc hằng năm (18/11), phát động, đăng ký, bình xét công khai, dân chủ danh hiệu gia đình văn hóa, KDCVH. Đặc biệt, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp đã rà soát, bổ sung các tiêu chí và cách chấm điểm công nhận KDCVH. Nhờ đó, phong trào xây dựng KDCVH ngày càng lan tỏa sâu rộng và đi vào thực chất. Đối với các tiêu chuẩn còn lại của phong trào xây dựng KDCVH, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp đã xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước với nội dung được bổ sung, sửa đổi hằng năm. Đồng thời xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có có 1.649/1.658 (đạt 99,5%) thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, trong đó có 1.031/1.478 (đạt 69,7%) thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Phan Văn Hòa cho biết thêm: Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu một số chỉ tiêu như tỷ lệ người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đạt 66%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có sân tập thể thao đạt 84%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt 99,7%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 89,4%... Để thực hiện được những chỉ tiêu này, từ nay đến cuối năm 2024, sở tiếp tục tham mưu BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, tạo động lực cho Nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với việc thực hiện những giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tiễn, trong đó lấy công tác tuyên truyền làm nhiệm vụ trọng tâm, tin tưởng rằng phong trào xây dựng KDCVH trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, và số lượng.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/khoi-sac-phong-trao-xay-dung-khu-dan-cu-van-hoa-5005581.html

  • Từ khóa