Phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn và gắn kết chặt chẽ​ với công nghiệp quốc gia

Chủ nhật, 21.02.2021 | 09:28:43
401 lượt xem

Chiều 20-2, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) đã làm việc với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP).

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục CNQP và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng của BQP.

Báo cáo kết quả công tác năm 2020 của Tổng cục CNQP do Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP trình bày, đã khái quát: Năm qua, ngoài những thuận lợi cơ bản khi được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của QUTƯ, BQP, nhiệm vụ sản xuất quốc phòng tăng thì Tổng cục CNQP còn gặp nhiều khó khăn chi phối, nhất là các hoạt động sản xuất, kinh doanh do tác động của dịch Covid-19; đồng thời, việc tổ chức lại khối cơ quan và một số doanh nghiệp có tác động đến tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chung.

Phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn và gắn kết chặt chẽ​ với công nghiệp quốc gia
Quang cảnh buổi làm việc. 

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, toàn tổng cục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2020, nổi bật như: Đã chủ động tham mưu chiến lược với Nhà nước và BQP các nội dung về xây dựng, phát triển CNQP. Quán triệt sâu sắc, xây dựng kế hoạch khoa học và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Đề án đẩy mạnh phát triển công nghiệp Quốc phòng-An ninh (QP-AN) và quy hoạch CNQP; tham mưu với Chính phủ ban ban hành chỉ thị, kết luận về các nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp QP-AN. 

Phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn và gắn kết chặt chẽ​ với công nghiệp quốc gia
Lãnh đạo Tổng cục CNQP báo cáo kết quả công tác năm 2020 và những trọng tâm, giải pháp năm 2021. 

Đồng thời, Tổng cục CNQP đã thực hiện chức năng tham mưu với BQP về đầu tư tiềm lực CNQP, sản xuất, bảo đảm vũ khí trang bị (VKTB) cho quân đội; đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng và hiệu quả sử dụng VKTB. Hoàn thành xây dựng đề án nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa VKTB. Chất lượng tổng hợp, trình độ, năng lực nghiên cứu chế thử, sản xuất của tổng cục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu bảo đảm VKTB cho lực lượng vũ trang trong tình hình mới…

Phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn và gắn kết chặt chẽ​ với công nghiệp quốc gia
 Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc.

Nhất trí với báo cáo của Tổng cục CNQP, thay mặt QUTƯ, Thủ trưởng BQP, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những thành tích tiêu biểu mà Tổng cục CNQP đã đạt được trong năm 2020 và yêu cầu trong năm 2021, Tổng cục CNQP tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, chiến lược của trên, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Nhà nước và BQP về xây dựng và phát triển nền CNQP; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo, xây dựng Luật CNQP; tập trung hoàn thành kế hoạch và cơ chế đặc thù trong triển khai thực hiện chương trình, đề án CNQP đã xác định. Phối hợp với các cơ quan chức năng của BQP nghiên cứu tổ chức ngành CNQP “tinh, gọn, hiệu quả”.

Phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn và gắn kết chặt chẽ​ với công nghiệp quốc gia
Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận. 

Để nâng cao chất lượng nghiên cứu, chế thử, sản xuất, sửa chữa, ngoài việc coi trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong và ngoài quân đội, Thượng tướng Phan Văn Giang mong rằng Tổng cục CNQP tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế với các quốc gia có nền quốc phòng tiên tiến, bảo đảm nền CNQP Việt Nam hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn và gắn kết chặt chẽ với công nghiệp quốc gia. 

Trên cơ sở đó, Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, vừa hoàn thành được nhiệm vụ quốc phòng, vừa phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Tiến Đạt - Trọng Hải/Qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep-quoc-phong-hien-dai-luong-dung-tro-thanh-mui-nhon-va-gan-ket-chat-che-voi-cong-nghiep-quoc-gia-652162

  • Từ khóa