Thông báo kết quả điểm thực hành vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn

Thứ 2, 01.08.2022 | 16:30:49
6,836 lượt xem

  • Từ khóa