Lạng Sơn có 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên

Thứ 6, 24.03.2023 | 15:42:11
1,100 lượt xem

Ngày 24/3/2023, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh tổ chức họp thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 (đợt 2).

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả thẩm định đối với các xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022, đợt 2.

Theo kết quả thẩm định, đến nay, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn; xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc và xã Tam Gia, huyện Lộc Bình đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM. Các xã: Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn và Gia Cát, huyện Cao Lộc cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Các xã: Chi Lăng, huyện Chi Lăng và Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn đã hoàn thành 4/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.


Lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến tiêu chí trường học (tiến độ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ sở vật chất); công tác duy trì vệ sinh môi trường ở một số xã…

Sau khi thảo luận, Hội đồng thẩm định tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả 100% thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh đã bỏ phiếu đồng ý công nhận 7 xã kể trên đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022.


Các thành viên Hội đồng thẩm định tiến hành bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các xã đã được xét công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong đợt này. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cụ mình tiếp tục hỗ trợ các xã hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí; UBND các xã tuyên truyền, vận động người dân cũng chung tay củng cố, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Với kết quả nêu trên, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 86 xã NTM, 17 xã NTM nâng cao, 2 xã: Chi Lăng, huyện Chi Lăng và xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn là 2 xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/570067-lang-son-co-2-xa-nong-thon-moi-kieu-mau-dau-tien.html

  • Từ khóa