Trả lời bạn xem truyền hình ngày 07/02/2023

Thứ 3, 07.02.2023 | 14:45:11
1,143 lượt xem

Câu 1. Ông Lương Minh Sáng, trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn hỏi: Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Mức xử phạt hành chính hành vi vi phạm các quy định về tổ chức lễ hội được quy định tại Điều 14 Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, cụ thể như sau:

Hình thức phạt chính

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thấp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định;

b) Nói tục, chửi thề, xúc phạm tâm linh gây ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của lễ hội;

c) Mặc trang phục không lịch sự hoặc không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không báo cáo bằng văn bản kết quả tổ chức lễ hội đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

b) Chèo kéo người tham dự lễ hội sử dụng dịch vụ, hàng hóa của mình.

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thành lập Ban tổ chức lễ hội theo quy định;

b) Bán vé, thu tiền tham dự lễ hội;

c) Không có nhà vệ sinh hoặc có nhà vệ sinh nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định trong khu vực lễ hội, di tích;

d) Không tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội trên hệ thống loa phát thanh hoặc bảng, biển và các hình thức tuyên truyền khác;

đ) Không thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ảnh của người tham gia lễ hội.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lợi dụng hoạt động tổ chức lễ hội để trục lợi;

b) Tham gia hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Phục hồi phong tục, tập quán gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân cách con người và truyền thống văn hóa Việt Nam;

b) Ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội.

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức lễ hội theo quy định phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không thông báo;

b) Tổ chức lễ hội không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc nội dung đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tổ chức lễ hội theo quy định phải đăng ký mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Tổ chức lễ hội truyền thống không đúng với bản chất, ý nghĩa lịch sử, văn hóa;

c) Thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình, nhân đạo của dân tộc Việt Nam;

d) Không tạm dừng tổ chức lễ hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Tổ chức hoạt động mê tín dị đoan.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện các hành vi quy định sau:

- Bán vé, thu tiền tham dự lễ hội;

- Lợi dụng hoạt động tổ chức lễ hội để trục lợi;

- Không tạm dừng tổ chức lễ hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Buộc hoàn lại số tiền có được do thực hiện hành vi Ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí tổ chức lễ hội.


Câu 2. Ông Nông Văn Kiên trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng hỏi: Người hành nghề mê tín dị đoan sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

Trả lời

Tùy vào từng trường hợp, mức độ hậu quả mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

Xử phạt hành chính

Theo điểm đ điều 14 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính đối với hoạt động mê tín dị đoan như sau:

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan.

Ngoài ra tại điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 15 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá sấm trạng và các hình thức tương tự khác để trục lợi.

Người vi phạm có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi nêu trên.

Xử lý hình sự

Bên cạnh đó hoạt động mê tín dị đoan còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu người vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. 

Theo điều 320 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định về Tội hành nghề mê tín dị đoan như sau:

1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết người;

b) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị xử phạt bổ sung

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.


Nhắn tin: Trong tuần vừa qua, chúng tôi cũng đã nhận được Đơn thư của những ông (bà) có tên sau:

1. Ông Lương Trọng Trang, trú tại xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, ông đề nghị thanh tra, kiểm tra Công ty Cổ phần Trắc địa và Môi trường Hoàng Anh về việc thi công, cải tạo nền, xây dựng kênh mương tràn lan tùy ý, gây cản trở việc sử dụng đất của gia đình ông.

Trong nội dung đơn của ông, phần nơi gửi đã gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyết là UBND xã Đại Đồng, huyện Tràng Định.

2. Ông Phạm Quốc Thịnh trú tại Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, trong đơn ông phản ánh về việc các hộ kinh doanh bán hàng trên vỉa hè đối diện trụ sở Công an tỉnh, bán hàng trước cửa miếu thờ tự, không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, gây mất mĩ quan đô thị.

Đơn của ông chúng tôi đã chuyển đến UBND thành phố để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

  • Từ khóa