Xây dựng Bắc Sơn phát triển toàn diện và bền vững

Thứ 2, 10.08.2020 | 14:42:26
363 lượt xem

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bắc Sơn đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Bước sang chặng đường phát triển mới, Đảng bộ huyện Bắc Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế xây dựng huyện Bắc Sơn phát triển toàn diện và bền vững trong những năm tiếp theo.

Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo cộng với sự đồng thuận của Nhân dân và các doanh nghiệp, huyện Bắc Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thung lũng Bắc Sơn mùa lúa chín.  Ảnh: BÙI THUẬN

Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, với sự hỗ trợ của Nhà nước và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo của người dân, doanh nghiệp, nhiều mô hình kinh tế được xây dựng phát triển hiệu quả. Cụ thể như: mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xã Bắc Quỳnh; mô hình du lịch sinh thái tại xã Chiến Thắng; mô hình chăn nuôi cá ở xã Đồng Ý; mô hình trồng quế tại xã Tân Tri…

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ, công tác an sinh xã hội được thực hiện nghiêm túc; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác quốc phòng an ninh được xây dựng củng cố.

Với sự đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Một số chỉ tiêu đáng chú ý như: thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/người/năm, vượt 2 triệu đồng; đường đến trung tâm các xã được rải nhựa hoặc bê tông hóa đến năm 2020 đạt 100%, vượt 15%;…

Bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế, hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng lên. Đặc biệt việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả. Từ đó thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện, trong 4 năm qua đã có 83 cá nhân, tập thể được trung ương, tỉnh và huyện khen thưởng có thành tích thực hiện tốt Chỉ thị 05.

Mặc dù kết quả đạt được trong giai đoạn 2015 – 2020 là hết sức tích cực nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện. Do đó, chủ đề trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 được xác định là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng; huy động mọi nguồn lực; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; xây dựng Bắc Sơn phát triển toàn diện và bền vững”.

Nhằm cụ thể hóa chủ đề xuyên suốt của đại hội, Đảng bộ huyện đã đề ra 5 chương trình công tác trọng tâm và yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả 4 khâu đột phá.

Theo đó, tập trung huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, nông – lâm nghiệp. Trong đó ưu tiên số một là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Từ đó hình thành các vùng sản xuất chuyên canh như: khu vực phát triển cây ăn quả có múi, khu vực trồng quế nguyên liệu, khu trồng cây lâm nghiệp lấy gỗ…Gắn với đó là tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư phát triển hợp tác, liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025.

Đối với lĩnh vực du lịch, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triển du lịch giai đoạn 2017 – 2020 định hướng đến 2025. Trước mắt, huyện tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ tại 7 điểm du lịch ở các xã: Hưng Vũ, Vũ Lăng, Bắc Quỳnh, Chiến Thắng, Vũ Lễ. Ngoài ra, huyện phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng tại xã Chiến Thắng, mở rộng và phát triển du lịch cộng đồng tại xã Bắc Quỳnh và Vũ Lăng. Lĩnh vực du lịch, dịch vụ được xác định là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện.

Đồng chí Hoàng Văn Tạo, Bí thư Huyện ủy Bắc Sơn cho biết: Trong những năm tới, Bắc Sơn sẽ tập trung huy động nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội dựa trên 3 trụ cột chính là nông nghiệp chất lượng cao, du lịch, dịch vụ. Bên cạnh đó, huyện chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Mục tiêu hướng tới là xây dựng quê hương cách mạng Bắc Sơn ngày càng giàu đẹp, trở thành vùng nông thôn đáng sống của tỉnh Lạng Sơn.

Chủ đề Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Đảng bộ huyện Bắc Sơn xác định là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng; huy động mọi nguồn lực; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; xây dựng Bắc Sơn phát triển toàn diện và bền vững”.
Nhằm cụ thể hóa chủ đề xuyên suốt của đại hội, Đảng bộ huyện đã đề ra 5 chương trình công tác trọng tâm và yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả 4 khâu đột phá.

 

TRANG NINH/baolangson.vn

http://baolangson.vn/chinh-tri/304241-xay-dung-bac-son-phat-trien-toan-dien-va-ben-vung.html

  • Từ khóa
Thực thi các FTA thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng hơn 300%
Thực thi các FTA thúc đẩy GDP của Việt Nam tăng hơn 300%

Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã tạo thêm động lực và mang lại nhiều tác động tích cực cho kinh tế Việt Nam, đặc biệt là việc mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa.