Giới thiệu về Đài PTTH Lạng Sơn

Thứ 4, 01.01.2014 | 08:00:00
323,927 lượt xem

Đài Phát thanh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 18UB/QĐ-TC ngày 12/2/1979

Đài Phát thanh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 18UB/QĐ-TC ngày 12/2/1979, sau này có Quyết định số: 127 UB/QĐ-TC ngày 18/3/1991 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tại các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh luôn hoàn thành nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin, góp phần giáo dục, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân. Phát triển sự nghiệp phát thanh và truyền hình trên địa bàn.

 
Đài Phát Thanh truyền hình Lạng Sơn hiện có  8 phòng chuyên môn gồm: 

 - Phòng Tổ chức - Hành chính
- Phòng Thời sự
- Phòng Chuyên đề
- Phòng Biên tập.
- Phòng Văn nghệ và giải trí
- Phòng Chương trình tiếng Dân tộc
- Phòng Kỹ thuật và Công nghệ
- Phòng Dịch vụ và quảng cáo 

 

Đài Phát Thanh Truyền Hình Lạng Sơn đã cơ bản hoàn thiện cả về kỹ thuật và nội dung không chỉ sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình địa phương mà còn tiếp sóng toàn bộ các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền Hình Việt Nam.

Hệ thống thiết bị phát sóng, gồm:

  - Máy phát hình màu TOSHIBA - 5KW
  - Máy phát hình màu THOMCAST - 0.5KW
  - Máy phát hình màu VTC - 2 KW
  - Máy phát thanh BE - 10KW
  - Máy phát thanh BDC - 1KW

 

Đài Phát thanh truyền hình Lạng Sơn đã phủ sóng truyền hình 80% số hộ, phủ sóng phát thanh 100% số hộ, trong đó 60% số hộ trong tỉnh được xem chương trình truyền hình Lạng Sơn.

 

Hiện nay, mỗi ngày Đài Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn sản xuất một chương trình truyền hình thời lượng 40 phút, bản tin buổi trưa thời lượng 10 phút, phát sóng chương trình truyền hình địa phương 4h/ ngày, mỗi tuần thực hiện 03 chương trình truyền hình tiếng Dao, 03 chương trình tiếng tày - Nùng . Đồng thời, mỗi ngày sản xuất 2 chương trình phát thanh tiếng Kinh, 2 chương trình phát thanh tiếng Dao, tiếng Tày - Nùng với tổng thời lượng phát sóng 4h/ ngày.
 
Bên cạnh các thông tin thời sự, Đài phát thanh truyền hình Lạng Sơn đã duy trì 47 chuyên đề, chuyên mục, thực hiện tường thuật trực tiếp nhiều sự kiện lớn của tỉnh, các chương trình văn hoá văn nghệ đặc biệt của địa phương. Hiện nay Đài phát thanh truyền hình Lạng Sơn đang tích cực triển khai xây dựng các chuyên đề, chuyên mục mới, trọng tâm là việc nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình.

 

Đài Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó năm 2000 được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba, năm 2005 được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì, nhiều năm được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.