Thành phố Lạng Sơn: Hiệu quả từ các phong trào thi đua

Thứ 5, 03.09.2020 | 11:18:36
155 lượt xem

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, các cấp, ngành ở thành phố Lạng Sơn đã duy trì và phát triển các phong trào thi đua trong mọi lĩnh vực. Qua đó, thi đua đã giúp thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Bà Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, cho biết: Để phong trào thi đua yêu nước được triển khai có hiệu quả, Thành ủy, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo các cấp, ngành chủ động xây dựng kế hoạch, các chương trình, giải pháp cụ thể triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tổ chức ký giao ước thi đua theo các cụm khối, phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó khăn cần tập trung hoàn thành.

Mô hình nuôi ong cho thu nhập cao của người dân khối Đại Thắng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Cụ thể trong giai đoạn 2016 – 2020, UBND thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề sát thực tiễn, sát nhiệm vụ chính trị của thành phố để thực hiện như phong trào: “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)”, “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Qua quá trình thực hiện, các phong trào đạt kết quả tích cực. Điển hình như phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” trong 5 năm qua, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ trên 5,2 tỷ đồng vào Quỹ vì người nghèo và hơn 3.300 ngày công lao động để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 94 nhà đại đoàn kết, trị giá gần 2 tỷ đồng; thăm, tặng quà hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá trên 132 triệu đồng. Công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc cũng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm từ 175 hộ (năm 2016) đến nay còn 53 hộ (chiếm 0,2%). Cả giai đoạn, toàn thành phố có trên 13.400 lao động được giải quyết việc làm (bình quân tăng 2.600 lao động/năm) …

Tiêu biểu hơn nữa là các cấp, ngành và Nhân dân thành phố đã sôi nổi, tích cực thực hiện phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức XDNTM”. Theo đó trong 5 năm qua, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn đã đóng góp tiền mặt, công sức trị giá trên 32 tỷ đồng và hiến trên 19.000 m2 đất để xây dựng hạ tầng nông thôn như: nhà văn hoá thôn, phòng học, làm đường giao thông, thủy lợi… Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân, thành phố có 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2017, thành phố được Thủ tuớng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ XDNTM. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn có 1 xã hoàn thành xã NTM nâng cao, có 6 khu dân cư kiểu mẫu.

Có thể khẳng định, kết quả từ các phong trào thi đua góp phần tạo sức mạnh tổng hợp để thành phố tiếp tục có bước phát triển trong những năm qua. Hiện tại, thành phố có 1.079 doanh nghiệp, 33 hợp tác xã, trên 6.000 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu bình quân hằng năm đạt 14,58%. Tổng thu ngân sách Nhà nước của cả giai đoạn ước đạt gần 2.000 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân trên 23%.

Ghi nhận những thành tích đạt được qua các phong trào thi đua, 5 năm qua, thành phố có 1.835 lượt tập thể, 13.212 lượt cá nhân vinh dự được nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ về phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, thành phố được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


ĐĂNG THÙY/baolangson

http://baolangson.vn/chinh-tri/309066-thanh-pho-lang-son-hieu-qua-tu-cac-phong-trao-thi-dua.html

  • Từ khóa
Thương mại điện tử giúp tăng cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu
Thương mại điện tử giúp tăng cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu

Chuyển đổi số, hoạt động thương mại điện tử tích cực giúp các doanh nghiệp tham gia các chuỗi cung ứng mới từ đó gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu.