Đại hội các cấp ở Sơn La: Không vì cơ cấu mà xem nhẹ chất lượng cán bộ

Chủ nhật, 13.09.2020 | 07:37:06
87 lượt xem

Công tác nhân sự cho Đại hội các cấp của tỉnh Sơn La đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, khách quan

Xác định một trong những khâu quan trọng, góp phần quyết định sự thành công của Đại hội là công tác lựa chọn nhân sự. Vì vậy, trên cơ sở bám sát các quy định của Trung ương, công tác nhân sự cho Đại hội các cấp của tỉnh Sơn La đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, công khai, minh bạch trên tinh thần không vì cơ cấu mà bỏ qua yếu tố chất lượng.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Lê Hồng Long, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La về nội dung này.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La Lê Hồng Long trao đổi với PV VOV về Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Sơn La.

PV: Tỉnh Sơn La đã tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở đảm bảo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Một trong những yếu tố làm nên thành công của các Đại hội là những người đứng đầu cấp ủy đều đắc cử và tái đắc cử với số phiếu cao. Vậy, Đảng bộ đã xây dựng Đề án nhân sự thế nào để đạt được kết quả như vậy?

Ông Lê Hồng Long: Đến ngày 4/8/2020, toàn bộ 595 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 17/17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong số này có 56 đảng bộ cấp cơ sở thực hiện chủ trương bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Kết quả, các đồng chí được giới thiệu bầu bí thư trực tiếp tại đại hội đều có số phiếu giới thiệu cao (trên 90%), kết quả bầu cử trực tiếp cũng đạt trên 90%, không có trường hợp bí thư bầu trực tiếp tại đại hội không trúng cử; Ở cấp huyện, Bí thư cấp ủy bầu trực tiếp tại Đại hội cũng đạt số phiếu trên 99%. Còn các Bí thư, Phó bí thư và các chức danh chủ chốt trong Chi bộ, Đảng bộ như Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra từ cấp chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đến các đảng bộ huyện, thành phố, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cũng đều đắc cử và tái đắc cử với số phiếu cao.

Theo tôi, trước hết, đây là kết quả của ý thức tự rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ; sự quan tâm, dìu dắt, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, của quần chúng nhân dân, nhất là của các cán bộ lão thành và sự tín nhiệm của đảng viên đối với cán bộ được giới thiệu ứng cử giữ cương vị người đứng đầu cấp ủy.

Ngoài ra, do ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tập trung cao chuẩn bị một bước về nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Căn cứ Chỉ thị số 35– CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII; Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương; cấp ủy tỉnh đã ban hành các văn bản về công tác nhân sự; đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn quy trình nhân sự đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Đặc biệt là việc xây dựng Đề án nhân sự dựa trên kết quả triển khai và thực hiện nghiêm, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong triển khai quy trình nhân sự cấp ủy trước đại hội và tổ chức tốt việc xem xét, cho ý kiến đối với từng nhân sự tái cử, nhất là nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy theo phân cấp quản lý cán bộ.

Thời gian tới, Đảng bộ sẽ tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để các cấp ủy đảng, trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu để cùng tập thể lãnh đạo đảng bộ thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Phương châm của tỉnh là không vì cơ cấu mà xem nhẹ chất lượng cán bộ trong nhiệm kỳ mới

PV: Được biết, trong triển khai Đề án nhân sự tham gia cấp ủy, tỉnh Sơn La rất chú trọng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số. Vậy Đảng bộ triển khai ra sao để các nhân sự tham gia cấp ủy vừa đảm bảo cơ cấu, vừa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu?

Ông Lê Hồng Long: Sơn La là một tỉnh miền núi, biên giới, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 82% dân số trong toàn tỉnh. Hiện, số công chức người dân tộc thiểu số đang công tác trong hệ thống chính trị cấp tỉnh ở Sơn La hơn 22%; cấp huyện 41%; cấp xã trên 85%.

Trong mỗi kỳ Đại hội, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy các cấp tỉnh Sơn La đã cụ thể hóa và quan tâm thực hiện các quy trình quy hoạch, tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số, như nhiệm kỳ 2015 – 2020, số cán bộ người dân tộc thiểu số được quy hoạch đạt tỷ lệ 50%; trong đó, cấp ủy tỉnh tỷ lệ gần 53%, cấp ủy xã 88,8%... Từ công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ cơ sở, tỉnh đã bố trí, sử dụng cán bộ của tỉnh nói chung và cán bộ dân tộc thiểu số nói riêng đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quy định. Đa số cán bộ được bố trí vào các chức danh phù hợp với chuyên môn đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần không ngừng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng vững mạnh.

Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, căn cứ quy định về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; Đảng bộ tỉnh đã hướng dẫn về công tác nhân sự, trong đó có chỉ đạo các cấp ủy đảng khi triển khai công tác nhân sự đại hội, quan tâm và tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số so với nhiệm kỳ hiện tại. Đồng thời, đặc biệt quan tâm coi trọng chất lượng cấp ủy, triển khai thực hiện nghiêm túc về điều kiện, tiêu chuẩn, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Trên cơ sở đó, đảng bộ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chuẩn bị tốt về công tác nhân sự, xây dựng đề án nhân sự tham gia cấp ủy đảm bảo theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền, chủ trương của tỉnh và điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; nhân sự tham gia cấp ủy các cấp đều đảm bảo về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và theo đó 100% cán bộ trúng cử cấp ủy đều đảm bảo về tiêu chuẩn theo quy định.

Sáng suốt lựa chọn người xứng đáng để lãnh đạo địa phương phát triển hơn trong thời gian tới (Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ XXI)

PV: Phát huy kết quả đạt được trong triển khai Đề án nhân sự tại Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tại địa phương, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã, đang tích cực chuẩn bị Đề án nhân sự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 này như thế nào?

Ông Lê Hồng Long: Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, trên cơ sở bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Cấp ủy tỉnh Sơn La đã thành lập Tiểu ban nhân sự do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban. Tiểu ban đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, ban hành kế hoạch triển khai công tác nhân sự cấp ủy tỉnh.

Tiểu ban đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025; xây dựng báo cáo tổng kết công tác nhân sự cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng cơ cấu nhân sự cấp ủy tỉnh khoá XV trình Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thông qua... Trên cơ sở đã thẩm định tiêu chuẩn chính trị trước khi đưa vào quy hoạch, cấp ủy tỉnh đã chỉ đạo thực hiện thẩm định kỹ tiêu chuẩn chính trị đối với các nhân sự dự kiến tái cử và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy; quan tâm và chỉ đạo thực hiện nghiêm về tỷ lệ, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; tỷ lệ đổi mới cấp ủy theo quy định…

Để có thêm các kênh thông tin về nhân sự, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thành lập Tổ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và tập trung chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm xử lý dứt điểm đối với những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài ...Quá trình triển khai, Tiểu ban nhân sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của các Ban đảng Trung ương về một số vướng mắc trong triển khai công tác nhân sự.

Sau khi báo cáo trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đến nay, 08 Đề án nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã được Ban chấp hành đảng bộ tỉnh thông qua. Để chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy tỉnh đã chủ động thực hiện điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ theo sát đề án nhân sự cấp ủy đã được thông qua gắn với thực hiện công tác tuyên truyền và làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ yên tâm công tác.

Tóm lại là xác định khâu quan trọng, góp phần quyết định sự thành công của Đại hội là công tác nhân sự. Vì vậy, trên cơ sở bám sát các quy định của Trung ương, có thể khẳng định, công tác nhân sự đã được Cấp ủy tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền theo tinh thần Quy định số 205-QD/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời Đảng bộ tỉnh cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông đại chúng, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV sẽ lựa chọn được những cán bộ thực sự tiêu biểu về trí tuệ, về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống đại diện cho các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông./.


Thu Thùy/VOV.VN

https://vov.vn/chinh-tri/dai-hoi-cac-cap-o-son-la-khong-vi-co-cau-ma-xem-nhe-chat-luong-can-bo-777843.vov

  • Từ khóa
Xuân Long: Nông dân lo lắng vì cây gừng nhiễm bệnh
Xuân Long: Nông dân lo lắng vì cây gừng nhiễm bệnh

Thời gian qua, nhiều hộ dân xã Xuân Long, huyện Cao Lộc đã đưa cây gừng vào trồng, đem lại thu nhập khá. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, bệnh thối củ trên cây gừng lan rộng, gây thiệt hại về năng suất, chất lượng, khiến người dân nơi đây không khỏi lo...